Ander Nieuws

Alertheid voor chinese spionage via smartphones

De Belgische inlichtingendienst roept op tot waakzaamheid voor spionage vanuit China. Vooral via de smartphones is er een potentiële dreiging.

De smartphones van de Chinese bedrijven Xiaomi, Oppo en OnePlus zijn sterk in opmars in ons land, maar de Staatsveiligheid waarschuwt voor het risico op spionage. Er is volgens de inlichtingendienst een ‘systematische en diepgaande vermenging tussen die bedrijven en de Chinese overheid’.

Almaar meer Belgen hebben een smartphone van Xiaomi, Oppo of OnePlus, zeker sinds die andere Chinese fabrikant Huawei door Amerikaanse sancties niet meer met het Android-besturings­systeem van Google mag werken en sterk marktaandeel verliest. Xiaomi zou eind vorig jaar al zijn doorgestoten tot het op twee na – Samsung en Apple – grootste smartphonemerk in ons land. Dat succes kan leiden tot de aankoop van andere digitale producten van dezelfde Chinese merken.

Bedrijfsleven moet met overheid samenwerken

De verwevenheid van die Chi­nese fabrikanten met de Chinese overheid en haar inlichtingen- en veiligheidsdiensten is zelfs juridisch verankerd, zegt de Staats­veiligheid. ‘De Chinese nationale inlichtingenwet verplicht alle Chinese bedrijven tot samenwerking met de inlichtingendiensten. Ze moeten arbeidsposities reserveren voor inlichtingenpersoneel. Ook verplicht de Chinese cybersecuritywet Chinese bedrijven de inlich­tingendiensten een ongebreidelde toegang te geven tot hun IT-sys­temen. Het bedrijfsleven heeft geen andere keuze dan samen te werken met de Chinese overheid.’

‘Van de smartphoneproducent Xiaomi is bekend dat hij in het buitenland op heimelijke wijze gebruikersgegevens heeft ver­zameld en doorgestuurd naar Chinese servers’, luidt het. ‘Uit een mediarapportage van mei 2020 bleek dat zowel gegevens over het surfgedrag als de ‘universally unique identifier’ van Xiaomi-­gebruikers werden verzameld. Die data zijn met een eenvoudig te omzeilen encryptie naar China verstuurd. Samen met het wet­gevende kader waarin Xiaomi opereert, is die praktijk op zijn minst problematisch te noemen vanuit een privacystandpunt en raakt ze mogelijk aan de nationale veiligheid.’

TikTok

De Staatsveiligheid heeft nog geen gevallen van spionage kunnen vaststellen met de populaire Chinese app TikTok. ‘Zover bekend is in de software geen expliciete spio­nagesoftware verwerkt’, zegt de inlichtingendienst. Toch raadt de Staatsveiligheid aan TikTok niet te installeren op apparaten die je profes­sioneel gebruikt of waar gevoelige informatie op staat. De dienst raadt aan geen enkele app te installeren die je niet echt nodig hebt. Dat geldt zeker voor Chinese apps, stelt de Staatsveiligheid. TikTok is als sociale­mediaplatform in handen van het Chinese Byte­Dance. Dat bedrijf is onderworpen aan de Chinese complianceregels over de toegang van de Chinese overheid tot de data verzameld door ByteDance.