Binnenland

Lijst met wie eerst gevaccineerd wordt is klaar

De lijst met risicogroepen, die voorrang zullen krijgen voor het coronavaccin, is klaar. De Interfederale Conferentie Volksgezondheid, dat zijn de verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land, heeft daarover een akkoord bereikt. De huisartsen zullen de risicopatiënten selecteren die vermoedelijk vanaf eind april ingeënt kunnen worden. 

Op advies van de Hoge Gezondheidsraad hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid van ons land een lijst opgemaakt van risicopatiënten met een onderliggende aandoening. Als zij worden besmet met het coronavirus, hebben ze meer kans om in het ziekenhuis terecht te komen.

Dit is de volledige lijst:

Patiënten van 45 tot 64 jaar met: 

 • chronische luchtwegaandoeningen 
 • chronische hart- en vaatziekten 
 • obesitas
 • diabetes 
 • chronische zenuwaandoeningen 
 • dementie 
 • kanker (met tumoren) 
 • verhoogde bloeddruk

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • chronische nierziekten 
 • chronische leverziekten 
 • hematologische kankers (leukemie bvb.) 
 • syndroom van Down 
 • transplantatiepatiënten (ook op wachtlijst) 
 • verstoord immuunsysteem 
 • hiv 
 • zeldzame aandoeningen 

“Het gaat over chronische luchtwegaandoeningen, chronische hart- en vaatziekten of chronische nierziekten, maar ook bijvoorbeeld het syndroom van Down”, legt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) uit. 

Selectie

Het zijn de huisartsen en de ziekenfondsen die de komende tijd de selectie zullen maken van de patiënten die in aanmerking komen om vervroegd gevaccineerd te worden.  Dat zal samen met de 65-plussers gebeuren, die vanaf maart aan de beurt komen

“De mutualiteiten beschikken over de gegevens van deze mensen en die gegevens zullen worden verrijkt met informatie van de huisartsen. Zo zal er een lijst worden samengesteld en die mensen zullen een uitnodiging van de Vlaamse overheid krijgen om zich naar een vaccinatiecentrum te begeven”, aldus Beke. 

In Vlaanderen gaat het om zo’n 800.000 mensen. Wie geselecteerd is, zal half april een brief in de bus krijgen. Dat verwacht Roel Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica. Van Giel verwacht dat deze patiënten realistisch gezien vanaf eind april, begin mei gevaccineerd zullen worden. 

Hoewel er nog geen beslissing is genomen over welke essentiële beroepen in aanmerking komen voor prioritaire vaccinatie is Wouter Beke geen voorstander van zo’n lijst. In het Vlaams Parlement zei Beke dat hij de problematiek “zeer kritisch wil bekijken” omdat hij vreest dat iedereen wel een reden kan aanhalen om zichzelf als essentieel te beschouwen. “Ik ben geen vragende partij”, zegt Beke, die vreest in oeverloze discussies te verzanden.