Binnenland

Maandag heropening van de scholen

De leerlingen van het lager onderwijs en de eerste graad middelbaar mogen na de paas­vakantie voltijds op school les volgen. Voor de hogere graden geldt deeltijds contactonderwijs. Het beroeps- en buitengewoon onderwijs heropenen volledig.

De schoolpoorten zwaaien maandag na drie weken paaspauze opnieuw open. Het derde trimester begint zoals het onderwijs er de voorbije maanden uitzag. Leerlingen uit het lager onderwijs en de eerste graad secundair krijgen weer voltijds les in de klas.

Scholieren uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs kunnen nog niet voltijds naar school gaan. De coronacijfers zijn daarvoor te hoog. Die leerlingen krijgen vanaf 19 april afwisselend thuis- en contact­onderwijs. Het secundair beroepsonderwijs en het buitengewoon onderwijs heropenen volledig.

Mondmaskerplicht

Enkele maatregelen die voor de paasvakantie van kracht waren, worden opgeheven. De refters mogen opengaan en de speeltijd mag gelijktijdig voor meerdere klasgroepen doorgaan. Indoordaguitstappen zijn na de vakantie toegelaten, al mag de school geen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Het onderwijsveld vraagt daarnaast dat de pauzes voor leerkrachten zo veel mogelijk buiten blijven doorgaan. Ook de mond­maskerplicht voor leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar blijft behouden.

De heropening van het onderwijs is een beslissing van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijspartners. Voor experts en politici leek het al een uitgemaakte zaak dat het lager onderwijs en de eerste graad middelbaar zouden openen.

‘Het is de bedoeling zo snel als epidemiologisch mogelijk 100 procent contactonderwijs te organiseren voor elke leerling van het leer­plichtonderwijs’, zeggen de onderwijspartners in een mededeling. Dat kan ‘als de positiviteitsratio afneemt en de bezetting op intensieve zorg gunstig evolueert.’ Het onderwijsoverleg zal die data tweewekelijks monitoren. De beslissingen moeten woensdag door het Overlegcomité worden bekrachtigd.

Of de weg is ingezet naar een zorgeloos derde trimester met open scholen moet nog blijken. Weyts maakt werk van een extra beschermingslaag tegen het virus. Vanaf begin mei hoopt hij op een levering van 400.000 zelftesten per week. Daarmee zou elk personeelslid in de scholen zich tweemaal per week kunnen testen. De essentie Het onderwijs keert terug naar de situatie van voor de paaspauze, besliste minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) samen met de vakbonden en de onderwijskoepels.

Samengevat

Kleuters en leerlingen uit het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen voltijds naar school.

De ouderejaars van het middelbaar krijgen de helft van de tijd les op school, aangevuld met afstands­onderwijs.