Binnenland

Meer dan 7 miljard belastinggeld van Vlaanderen naar Wallonië

De transfers van Vlaanderen naar Wallonië overschrijden in 2021 opnieuw de grens van 7 miljard euro. De komende jaren zullen ze verder oplopen.

De Vlaamse belastingbetaler zal dit jaar 7,1 miljard euro belastinggeld naar Franstalig België zien vloeien. “Ondanks de vele extra coronamiljardenuitgaven, waarbij elk zinnig mens zich afvraagt hoe we dat ooit allemaal gaan afbetalen, blijven de transfers van Vlaanderen naar Wallonië toenemen”, zegt kamerlid Theo Francken (N-VA). ” Ze gaan al tot meer dan 1000 euro per jaar per gezin.” Voor de hoofdoorzaak moet Francken het niet te ver gaan zoeken: “Ik lees in de krant dat er nergens meer werkloze gezinnen zijn.”

Vlaanderen is al jaren netto-betaler en de transfers richting het Waals Gewest zullen de volgende jaren nog oplopen. In 2018 en 2019 bedroegen die ongeveer 6,9 miljard, terwijl dat in 2022 naar 7,2 miljard gaat. Ook de transfers vanuit Brussel naar Wallonië zullen toenemen. Wallonië slaagt er kennelijk niet in financieel-economisch orde opzaken te stellen.

Ook de Brusselaar betaalt mee het gelag

De komende jaren zien Brusselse belastingbetalers een almaar groter deel van hun belastinggeld naar Wallonië vloeien. Vorig jaar ging het om 1,1 miljard euro en dat bedrag stijgt tegen volgend jaar met 100 miljoen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaamse departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, dat werk van de economen André Decoster (KU Leuven) en Willem Sas (University of Stirling en KU Leuven) actualiseert.

De transferstudie bekijkt in welke mate belastingbetalers uit een deelstaat hun belastinggeld naar hun regio zien terugvloeien. De geldstromen starten bij de betaalde belastingen en sociale bijdragen, lopen deels via de federale dotaties aan de deelstaten en keren terug via de sociale uitkeringen, pensioenen en andere federale overheidsuitgaven. Het verschil tussen wat wordt betaald en wat terugvloeit, zijn de transfers.

In het federale België worden de Brusselaars een belangrijkere nettobetaler. Bedroegen de transfers naar Wallonië in 2005 400 miljoen euro, dan verdrievoudigt dat bedrag tegen 2022 tot 1,2 miljard. Dat komt overeen met 855 euro per Brusselaar.

Ter vergelijking: Vlaanderen, de belangrijkste betaler, ziet de noord-zuidtransfers in die periode toe-nemen van 5,8 tot 7,2 miljard, of een stijging met een kwart. Per Vlaming vloeit elk jaar ongeveer 1.000 euro belastinggeld over de taalgrens.

In nominale termen lijkt Vlaanderen haar gewicht in de federale geldstromen dus te vergroten, maar de facto groeien Vlaanderen en Brussel steeds meer naar elkaar toe. Als de transfers worden afgezet tegen het Belgisch bruto binnenlands product (bbp), blijkt dat de hoofdstad in relatieve termen een belangrijkere geldschieter van Wallonië wordt, en dat de input van Vlaanderen afneemt.

In Wallonië worden veel ziekte- en invaliditeitsuitkeringen uitbetaald en relatief weinig sociale bijdragen geïnd. Bovendien bedraagt de werkzaamheidsgraad er slechts 62 procent, waardoor de inkomsten van de personenbelasting benedenmaats zijn.