Binnenland

Opnieuw tijdelijke bescherming tegen faillisementen

Bedrijven die verplicht de deuren moesten sluiten, worden opnieuw tijdelijk beschermd tegen inbeslagnames en faillissementen. Tot eind januari komt er een moratorium op faillissementen, heeft de regering-De Croo beslist.

Als een Belgisch bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert, wordt doorgaans een gerechtelijke reorganisatieprocedure opgestart voor de ondernemingsrechtbank. Maar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en zijn collega van Middenstand David Clarinval (MR) hebben beslist andermaal de pauzeknop in te drukken.

De regering-De Croo keurde vrijdag een nieuw moratorium op faillissementen goed voor bedrijven die verplicht de deuren sloten. Dat loopt tot 31 januari. De tekst gaat eerst naar de Raad van State, waarna hij in de Kamer wordt goedgekeurd.

Bij de eerste coronagolf in maart voerde de regering-Wilmès een moratorium op faillissementen in van 20 mei tot 17 juni. Daarna stelden de fiscus en de RSZ zich terughoudend op. Ze respecteerden de facto een moratorium en luidden geen faillissements­procedures in bij fiscale of sociale schulden.

“Elk faillissement is er een te veel. We zien dat de steunmaatregelen gezonde bedrijven geholpen hebben om de eerste coronaschok door te komen. Door opnieuw een moratorium op faillissementen in te voeren kunnen we veel van onze gezonde bedrijven in rustig vaarwater houden, hun situatie goed opvolgen en gepaste maatregelen nemen als knipperlichten afgaan”, zegt Van Quickenborne.

“We willen onze economie en de burgers in deze tweede coronagolf wapenen tegen mogelijke faillissementen en financiële moeilijkheden door de coronacrisis”, zei Van Quickenborne. “De situatie is zeer precair, maar we zullen niemand achterlaten in deze moeilijke periode.”

In het tweede kwartaal van 2020 gingen wereldwijd bijna 150 grote bedrijven met een omzet hoger dan 50 miljoen euro failliet; dat zijn er twee keer zoveel als vorig jaar.