Binnenland

Regering maakt begin van strijd tegen menstruatiearmoede *** Voorstel van sp.a Sint-Truiden (voorlopig?) weggestemd

Minister voor Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) maakt 200.000 euro vrij in de strijd tegen menstruatiearmoede. In november bleek uit een studie van Caritas dat 1 op de 8 vrouwen in Vlaanderen soms niet genoeg geld heeft om maandverband of tampons te kopen. De inspanning van Lalieux is echter onvoldoende. Ook de lokale besturen moeten dringend bijspringen. Een voorstel ter zake van de Truiense sp.a werd echter (voorlopig?) weggestemd door CD&V, N-VA en OpenVLD.

In november riepen kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en Caritas Vlaanderen op om menstruatieproducten, net zoals in onder andere Schotland, gratis te maken. Uit een onderzoek van Caritas bij 2.600 respondenten bleek dat  1 op de 8 vrouwen in Vlaanderen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld heeft om maandverbanden en tampons te kopen. Voor meisjes die in armoede leven, loopt het op tot bijna 1 op de 2.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) ging toen niet op in op dit voorstel door te stellen dat het gratis aanbieden van maandverband geen directe oplossing is voor menstruatiearmoede. 

De Nederlandstalige Vrouwenraad is tevreden met deze financiële hulpmiddelen, maar benadrukt dat het vooral een beginpunt vormt: “Dit bedrag is natuurlijk niet genoeg om menstruatiearmoede aan te pakken, maar het is wel een eerste stap. We zullen het geld op drie manieren inzetten”, vertelt Heidi Degerickx, stafmedewerker Armoedebeleid bij de Vrouwenraad.

“Ten eerste zullen we het probleem er verder mee in kaart brengen. Ten tweede gaan we aan beide kanten van de taalgrens 15 projecten oprichten in samenwerking met onze lokale lidorganisaties. In elk project willen we minimaal 50 meisjes of jonge vrouwen helpen. Het Caritas-onderzoek toont aan dat menstruatiearmoede vooral op deze doelgroep een grote impact heeft. Er zijn meisjes die niet meer naar school durven als ze hun maandstonden hebben, omdat ze geen maandverband of tampons kunnen kopen. We zullen hen begeleiden en producten geven.”

Een wasbaar maandverband.Een wasbaar maandverband.

Als laatste wil de Vrouwenraad inzetten op duurzaamheid: “Tampons en maandverbanden vergroten de afvalberg. Menstruatiecup of wasbare maandverbanden zijn een duurzaam, maar ook duur alternatief. We gaan bekijken of deze alternatieven werken voor jonge vrouwen en meisjes”, stelt Degerickx.

“Als we echt naar een gendergelijke samenleving willen, is er nood aan een universele aanpak”, pleit Degerickx. “Heel concreet stellen we voor om via de ziekteverzekering menstruatiecups of afwasbare maandverbanden voor elke vrouw beschikbaar te maken. Of we zouden niet-herbruikbare producten via instanties als scholen en universiteiten gratis beschikbaar kunnen maken, naast een nog betalend circuit. Zo is het in Schotland opgelost. Via scholen en universiteiten bereik je de kwetsbare groep die nog geen eigen inkomen heeft.”

Stadsbestuur Sint-Truiden stemt voorstel van sp.a weg

Enkele steden en gemeenten nemen intussen bijkomende initiatieven om meisjes en vrouwen die in armoede leven bij te staan in dit basisrecht. Marleen Thijs (sp.a) hield een onderbouwde tussenkomst op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Haar voorstel beoogt de betrokkenheid van de lokale actoren en de scholen in deze problematiek. Haar voorstellen botsten echter op een ‘njet’ van de drie meerderheidspartijen CD&V, N-VA en OpenVLD. Er zitten nochtans drie vrouwen in het schepencollege van Sint-Truiden. Twee ervan – Veerle Heeren en Ingrid Kempeneers – zijn lid van CD&V en zijn misschien dezelfde mening toegedaan als minister Beke. De derde is Hilde Vautmans van OpenVLD. “Deze laatste zal de zaak met mij bekijken”, zegt schepen Pascy Monette.