Binnenland

Vaccinatiecentra starten maandag: hoe werkt het voor u?

Maandag openen de eerste vaccinatie- centra de deuren. Hoe krijgt u de uitnodiging in de bus? Mag u een tijdstip kiezen? En wat gebeurt met de overschotten aan het einde van de dag? Een handleiding.

De primeur om als eerste vaccinatiecentrum te openen is maandag wellicht voor Beringen, de rest van de centra volgt in de loop van de week. Eerst krijgen zorgverleners, zoals huisartsen, tandartsen en thuisverplegers, hun prik van het AstraZeneca-vaccin. Vanaf maart komen 65-plussers en mensen met een chronische aandoening aan de beurt. Daarna is het aan het grote publiek. Iedereen die dit jaar 18 wordt, krijgt een uitnodiging in de bus, dus ook de mensen die pas later in het jaar verjaren.

Hoe wordt u uitgenodigd?

Burgers van wie de overheid het e-mailadres of het gsm-nummer heeft, krijgen via die kanalen een uitnodiging met een unieke QR-code, ongeveer twee weken voor hun vaccinatie gepland is. De mailadressen en gsm-nummers krijgt de overheid via de gegevens van de ziekenfondsen. Iedereen krijgt ook een brief per post.

Kunt u kiezen wanneer u langsgaat?

In Brussel, Antwerpen en Gent kunt u een tijdslot reserveren. In die steden zijn meerdere vaccinatiecentra en kunt u de locatie kiezen die u het beste uitkomt. Alle andere centra in Vlaanderen stellen u een tijdslot voor. Als het voorgestelde tijdstip u niet past, kunt u online of telefonisch een nieuwe afspraak maken. In beide gevallen gaat het om twee tijdsloten, zowel voor de eerste als de tweede vaccinatie. Behalve bij het Johson & Johnson-vaccin, dat één inspuiting vereist.

Wat staat in de uitnodiging?

De brief is uitgebreid en geeft een antwoord op enkele vragen. Moet u zich laten vaccineren? Waarom is het belangrijk? Wanneer moet u komen? Wat moet u doen? Wat als u zwanger bent, positief getest hebt of een acute ziekte hebt? Wie geen vaccinatie wil, kan dat aangeven en krijgt daarna geen e-mail, sms of brief meer. Wie nog vragen heeft, vindt de contactgegevens van een hulpcentrum op de brief terug of wordt aangeraden contact op te nemen met een huisarts of apotheker. De brief is online beschikbaar in40 talen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De gegevens worden alleen gebruikt om mensen uit te nodigen voor vaccinatie en om de vaccinatietoestand bij te houden. De data worden zo snel mogelijk geanonimiseerd, ook bij mensen met een chronische aandoening. Ze worden wel centraal bij-gehouden. Zo kan de overheid zien ofiemand met een vaccin later toch positief test en bij mensen met ongewenste effecten nagaan welk vaccin ze kregen.

Wat als u niet opdaagt?

Als u vooraf niet omgeboekt hebt naar een andere datum, verspeelt u uw positie en belandt u achteraan in de wachtrij.

Hoe verloopt de vaccinatie?

In elk centrum zijn meerdere vaccinatie-lijnen. In elke lijn wordt één type vaccin toegediend. Op kruissnelheid is dat goed voor 20 à 25 inentingen per uur. In de grote centra gaat het om vaccinatieboxen, waar u blijft zitten.

Een onthaalmedewerker checkt uw identiteitsgegevens en scant uw QR-code. Een verpleegkundige geeft info over het vaccin en bespreekt uw medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand met u. Daarna gaat u naar de vaccinatieruimte. Na de vaccinatie moet u een kwartiertje blijven zitten. Een arts ziet toe of er geen allergische reacties optreden.

Wat gebeurt er met de overschotten?

Alle centra kunnen snelboekingen doen als ze bijvoorbeeld om 14 uur inschatten dat ze overschotten zullen hebben. Dat kan als bijvoorbeeld iemand niet komt opdagen. Ze kunnen dan via gsm of e-mail mensen oproepen. De boekingen gebeuren door het centrum. Ze kennen de lokale omgeving het best en kunnen inspelen op situaties, zoals een ouder koppel dat samen wil komen om mobiliteitsredenen.

Wat als de vaccinatie-strategie omgegooid wordt?

De Belgische vaccinatiestrategie werd omgegooid toen besloten werd het AstraZeneca-vaccin niet aan mensenboven 55 toe te dienen. Ook leveringsproblemen kunnen de timing beïnvloeden. Bij grote wijzigingen is het mogelijk tienduizenden mensen om te boeken en te schuiven met reservaties. De lokale centra krijgen de contactgegevens van de uit te nodigen personen ter beschikking en kunnen beslissen wie ze wanneer laten komen.