Binnenland

Vaccinatiepas voor vrijheid gaat twijfelaars niet overtuigen

Met een vaccinatiepaspoort dat toegang biedt tot het veelbesproken ‘rijk der vrijheid’, trek je mensen die twijfelen aan het nut van een prik niet over de streep. Volgens onderzoek van de UAntwerpen is het beter om vaccintwijfel een plaats te geven in de overheidscommunicatie.

Terwijl de vaccinatiebereidheid bij de oudste bevolkingsgroepen in Vlaanderen zeer groot is, komt stilaan de echte uitdaging dichterbij. Bij de groep jonger dan 50 is de vaccinatietwijfel een stuk groter.

Communicatiewetenschappers Karolien Poels en Simone Krouwer (UAntwerpen) deden onderzoek naar hoe de vaccinatiebereidheid verder opgekrikt kan worden. Als raadgevers van het coronacommissariaat formuleerden ze daarover een advies. “Informatie is er genoeg”, zegt Krouwer. “Het gaat in eerste plaats om vertrouwen.”

Dat vertrouwen bouw je niet op door eenzijdig informatie te verstrekken, en enkel de voordelen van het vaccin te benadrukken, bleek uit een recente bevraging die ze uitvoerden. Wanneer ze hun testpubliek van vaccintwijfelaars in de communicatie ook bezorgdheden (en de antwoorden daarop) voorlegden, waren de resultaten duidelijk beter. Mensen achten de boodschap meer betrouwbaar en bruikbaar. Ze worden net gerustgesteld.

Mensen twijfelen nog om verschillende redenen, zo blijkt. Zo hebben ze nog vragen over de werkzaamheid van het vaccin. Heeft het wel zin als er straks andere varianten opduiken? Ook aarzelen ze nog vanwege mogelijke bijwerkingen op lange termijn. Daarnaast zijn er nog veel praktische bezwaren, zoals een geplande vakantie die in het gedrang zou kunnen komen. “Het is wat contra-intuïtief, maar door eventuele nadelen te benoemen, heb je net meer effect”, zegt Krouwer. “Zelfs al heb je geen sluitend antwoord.”

De echte antivaxers zijn sowieso moeilijk te overtuigen, daarom dat de onderzoekers focussen op de groep twijfelaars. “Wanneer die in één richting worden geduwd, gaan die zich vaker verzetten en zelf tegenargumenten verzinnen”, zegt Krouwer. Het goede nieuws: de groep twijfelaars wordt steeds beperkter. Van de 1.000 Vlamingen die de studie invulden, gaven er 172 aan dat ze nog met vragen zaten.