Binnenland

Vakbonden openbaar vervoer staken midden in de examenperiode

Wie op 29 maart trein, tram of bus wil nemen, zal rekening moeten houden met verstoord verkeer. Bij De Lijn staken de christelijke en de socialistische vakbond, bij het spoor voorlopig alleen de socialistische. Leerlingen en studenten die naar Hasselt moeten sporen tijdens de examens zijn de klos.

De stakingsacties kaderen in de nationale actiedag die de twee vakbonden organiseren voor meer loonsverhoging. De socialistische vakbond ACOD Spoor plant daar een 24 urenstaking. De socialistische spoorbond sluit zich aan bij een algemene actiedag met bedrijfsstakingen van de twee grote vakbonden ACV en ABVV. De staking bij het spoor zal lopen van zondag 28 maart om 22.00 uur tot maandag 29 maart om 22.00 uur.

De christelijke spoorbond ACV-Transcom beraadt zich nog of hij zal meedoen met de spoorstaking. Later van de week zou er uitsluitsel moeten komen. Bij De Lijn hebben beide bonden – de christelijke en de socialistische – een aanzegging ingediend voor een 24 urenstaking op 29 maart.

Aanleiding voor de actiedag zijn de vastgelopen loononderhandelingen voor de werknemers in de privésector. De werkgevers willen maximaal 0,4 procent loonsverhoging geven boven op de index. Maar de vakbonden vinden dat veel te weinig. Dat er nu ook gestaakt wordt bij het openbaar vervoer, heeft ermee te maken dat de maximale loonsverhoging die wordt vastgelegd voor de privésector, ook geldt voor overheidsbedrijven zoals de NMBS, De Lijn, Bpost en Proximus.