Binnenland

Vlaanderen wordt opgedeeld in 17 regio’s: “Veel efficiënter!”

De regering is het eens geraakt over een opdeling van Vlaanderen in 17 regio’s. Dat bevestigt het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA). Na kritiek de voorbije dagen zet Vlaams minister Bart Somers van Binnenlands Bestuur toch door. Limburg krijgt drie regio’s die nog moeten afgebakend worden, maar wel kunnen samenwerken als één geheel.

Door de bestuurlijke versnippering telt Vlaanderen vandaag 2200 lokale samenwerkingsverbanden. “Een lappendeken waar burgers, bedrijven, verenigingen en bestuurders hun weg niet meer in terug vinden”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Hij wilde Vlaanderen oorspronkelijk onderverdelen in een dertiental regio’s. Bedoeling van die regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones en hulpverleningszones.

Maar de voorbije weken borrelde er links en rechts kritiek op, onder meer bij een aantal provinciegouverneurs en burgemeesters. Ook binnen de Vlaamse regering waren er meningsverschillen over het politiek gevoelige dossier. Zo verzette coalitiepartner CD&V zich tegen de opdeling van West-Vlaanderen in drie regio’s. Ook de opdeling van Limburg lag erg moeilijk, en botste deze week nog op een njet van de sociale partners.

Vandaag werd dan toch beslist om West-Vlaanderen op te delen in vijf regio’s en Limburg in drie. Het totale aantal regio’s in Vlaanderen komt zo op zeventien. Het is de bedoeling dat gemeenten niet langer zelf samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio’s heen. De regio’s zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar. De gemeenten krijgen nu tien jaar de tijd om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit.

Geen nieuwe bestuurslaag

De regio’s zijn geen nieuwe bestuurslaag zoals de provincies. Er zullen geen aparte verkiezingen voor worden georganiseerd met aparte mandaten. Wel worden zoveel mogelijk bestaande samenwerkingsverbanden op deze kaart geënt. 

Somers: “Niet alle bestaande samenwerkingsverbanden passen op deze kaart. Denk aan het bekkenbeheer van onze rivieren. We gaan de rivieren niet verleggen om ze in de regiokaart te passen. Kleinschalige samenwerking tussen gemeenten en supraregionale samenwerking blijft in sommige gevallen mogelijk, want we gaan geen keizer Koster spelen vanuit Vlaanderen. Maar honderden structuren zullen wel degelijk worden samengevoegd en afgeschaft. Dit is de grootste interne Vlaamse staatshervorming ooit.”