Binnenland

Voorakkoord tussen directie Lidl en vakbonden – staking is voorbij

De vakbonden en de directie van Lidl hebben een voorakkoord bereikt over een nieuwe cao en de werkorganisatie. Daarmee komt een einde aan de staking in de de supermarktketen.

In heel wat Lidl-winkels staakte het personeel al sinds vrijdag uit protest tegen de hoge werkdruk. De vakbonden en de directie hebben nu een voorakkoord gesloten over een reeks maatregelen.

Zo wordt de vliegende ploeg, die ingezet wordt in winkels waar personeel uitvalt door bijvoorbeeld ziekte uitgebreid met 83 personen. Daarnaast komt er een actieplan om in extra ondersteuning te voorzien in de filialen met een gemiddeld hoger ziekte­cijfer en er komen ook initiatieven voor snellere aanwervingen.

Takenpakket

Een derde pijler van het voorakkoord betreft het takenpakket van het personeel. Dat wordt vereenvoudigd door taken (bestellingen of digitale prijskaarten) te automatiseren of niet langer tot de verantwoordelijkheid van winkelmedewerkers te laten behoren (bepaalde poetstaken). Volgend jaar wordt samen met de so­ciale partners gedurende twee weken een tijdsmeting van de taken uitgevoerd in twaalf filialen.