Limburg

Fel stijgend aantal bouwvergunningen niet naar de zin van Groen Limburg

Het aantal bouwvergunningen in Limburg zat tussen 2009 en 2013 elk jaar ruim boven de 4.000. In 2018 en 2019 piekte het aantal bouwvergunningen: 5.427 en 5.048. Voor de partij Groen is het belangrijk om alsnog de betonstop te realiseren. Met de hulp van experten legde Groen zelf een droogteplan op tafel. “Het bevat tien concrete actiepunten, want wat goed is tegen de droogte is ook goed tegen wateroverlast”, zegt Johan Danen, boegbeeld van Groen in onze provincie.

Het aantal bouwvergunningen voor residentiële gebouwen in Limburg zat tussen 2009 en 2013 elk jaar ruim boven de 4.000, met het hoogste aantal in 2010 (4.843) en het laagste aantal in 2011 (4.418). Van 2014 tot 2017 zat het onder de 4.000, met het hoogste aantal in 2015 (3.976) en het laagste aantal in 2017 (3.363). In 2018 en 2019 piekte het aantal bouwvergunningen: 5.427 en 5.048.

Betonstop

De betonstop werd in 2016 aangekondigd. Sindsdien is er niets gebeurd. De nieuwe cijfers van de provincie bewijzen dat. Johan Danen, Vlaams parlementslid voor Groen, hekelt de afwezigheid van een goed beleid: “Terwijl 32,5 procent van Vlaanderen vol gebouwen en beton ligt, wordt dagelijks nog altijd 6 tot 7 hectare verhard. En dit blijft maar doorgaan. Hoe meer beton, hoe minder water in de bodem. Het hoeft dus niet te verwonderen dat het grondwaterpeil de voorbije 70 jaar met een halve meter is gezakt. De Vlaamse regering stelt 2040 voorop maar heeft hier geen maatregelen en tussentijdse doelstellingen aan gekoppeld. Tot we een echte strategie hebben om de betonstop te realiseren, wil Groen een onmiddellijke betonstop in woonreservegebieden. Zo houden we ruimte open voor water. Want zolang geen paal en perk wordt gesteld aan de betonwoede zal elk droogtebeleidsplan ongeloofwaardig zijn.”

Infiltratiebonus

Verder pleit de partij voor een infiltratiebonus. Johan Danen: “Zo’n infiltratiebonus moet Vlamingen stimuleren om een regenwaterput aan te leggen en regenwater in de tuin te laten infiltreren. Daarnaast moet die bonus stimuleren om asfalt van parkings en tegels van terrassen te verwijderen. Hierdoor zal het regenwater niet langer wegvloeien naar de riolen en zal het grondwaterpeil opnieuw stijgen. Dat is nodig, want Vlamingen hebben weinig drinkwater. Volgens de OESO is er in Vlaanderen gemiddeld 1.100 tot 1.700 m³ water per persoon beschikbaar. Dat is te weinig. Zelfs in Spanje, Portugal en Griekenland is de waterbeschikbaarheid per inwoner groter.”

Slimme irrigatie

Ook landbouwers zullen anders moeten omgaan met water. De voorbije decennia werden massaal drainages aangelegd om droge akkers en velden sneller te kunnen bewerken. Johan Danen: “De overheid blijft dit toelaten. Groen pleit voor een tijdelijk verbod van klassieke drainages en wil een systeem van slimme irrigatie: regenwater wordt afgevoerd naar regelbare putten en waterbekkens en niet naar de sloot. Zo krijgen boeren grip op de wateroverschotten in de winter en tekorten aan water in de zomer.“

Bemalingswater

In Sint-Truiden strandde een voorstel van oppositiebeweging VOORUIT om bemalingswater niet zomaar te laten wegvloeien op een ‘njet’ van burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Aquafin adviseert eveneens het hergebruik van grondwater dat wordt opgepompt bij het bouwen van een huis. “Bemalingswater moet zo veel mogelijk lokaal terug infiltreren in de bodem, zodat de grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt. Op deze manier breng je met de bemaling de minste schade toe aan de lokale waterhuishouding”, klinkt het bij Aquafin. Danen wil verder gaan dan die vriendelijke suggestie: “Bouwvergunningen moeten hand in hand gaan met het verplicht hergebruiken of infiltreren van het bemalingswater.”

“De aanhoudende droogteperiodes, elk jaar opnieuw, zijn het zoveelste bewijs dat woorden van de Vlaamse regering dringend moeten worden omgezet in daden”, besluit het parlementslid.