Limburg

Fietssnelwegennetwerk voor Haspengouw wordt uitgebreid

De provincie Limburg en de Vlaamse overheid werken samen om het Limburgs fietssnelwegennetwerk verder uit te breiden. Om het tracé van de fietssnelweg F74 in Hasselt, Alken en Sint-Truiden te bepalen, riepen ze onlangs de hulp van de burger in.

Tussen 14 oktober en 11 november konden burgers digitaal verschillende deeltracés bekijken en hun voorkeur aanduiden. 456 burgers lieten van zich horen. Hun input zal in het verdere beslissingsproces mee het uiteindelijke tracé bepalen.

De initiatiefnemers blikken tevreden terug op de inspraakronde. “De input van het digitale inspraakmoment overtrof met 456 inzendingen de verwachtingen van de initiatiefnemers, met dank aan de goede medewerking van de betrokken gemeenten”, zegt Sofie Van Campenhout van de vervoerregio Limburg. “De meeste reacties komen uit de gemeenten Hasselt, Alken en Sint-Truiden, met telkens meer dan 100 unieke reacties, maar ook de randgemeentes werden goed vertegenwoordigd. Verder bereikte het digitale inspraakproject buurprovincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, alsook actoren uit de natuursector, lokale ondernemingen en de Fietsersbond.”

Over Alken en Hasselt gelijkgezind, meningen verdeeld over Sint-Truiden

Alken

In Alken kon men kiezen tussen het zogenaamde Basistracé, het Spoortracé, het Tracé Oostkant N80 en Tracé Westkant N80. Het Spoortracé draagt met 66% van de stemmen een duidelijke voorkeur. Van de Alkenaren die deelnamen aan het participatietraject koos zelfs 75% voor dit traject.

Hasselt

In Hasselt bestond de keuze uit het Basistracé, het Spoortracé, het Tracé Grote Ring, of het Tracé Hasselt West. Ook hier scoort het Spoortracé het hoogst bij alle deelnemers (61%). De Hasselaren zelf zijn – net zoals in Alken – nog meer overtuigd van het Spoortracé met 75%. Zowel in Alken als in Hasselt krijgen de tracés langs de N80 erg lage scores.

Sint-Truiden

In Sint-Truiden zijn de meningen meer verdeeld over de drie voorgestelde tracés: het Basistracé, het Tracé N80 en het Tracé Schurhovenveld. Geen enkel tracé scoort 50% of meer.

Volgende stappen

De mening van de burger is zeer belangrijk, maar zeker niet het enige waar rekening mee moet worden gehouden voor de tracékeuze. Ook barrières, hellingen, punctuele ruimtelijke knelpunten zoals hoogspanningslijnen of bebouwing, natuurelementen en landbouwaspecten worden meegenomen.

Na de tracékeuze zal de startnota afgewerkt worden met acties op korte en (middel)lange termijn. Het concept voor het voorkeurstracé mét actieplan zal in maart 2021 afgerond worden. Vooraleer de werken – gefaseerd – kunnen starten moet nog een aantal procedures doorlopen worden, zoals projectnota’s opmaken, een omgevingsvergunning verkrijgen, het project aanbesteden, enzovoort. Aanvang is ten vroegste voor 2024.