Limburg

Geen drones, wél hogere boetes

De politie mag geen drones inzetten om op te treden tegen lockdownfeestjes. Dat zegt het College van procureurs-generaal, het hoogste orgaan van vervolging in ons land. Tegelijk verhogen ze de boetes voor feestvierders tot 750 euro en voor organisatoren tot 4000 euro. Geen drones betekent een streep door de rekening van de Limburgse politiezones.

“Ik wil geen drone voor mijn raam zien hangen”, zei Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal in de tv-journaals. De Limburgse politiezone Carma had aangekondigd om in de eindejaarsperiode drones te gebruiken om de naleving van de coronamaatregelen te controleren. De zone controleerde vorig jaar zo al op het vuurwerkverbod.

Haspengouw

Ook in Haspengouw is het niet evident voor de politie om overal fysiek te gaan opvolgen of de coronamaatregelen worden nageleefd. Omwille van de uitgestrektheid in de politiezone Borgloon en de onderbezetting van het politiepersoneel is dat quasi een onmogelijke opdracht. De voorbije jaren gingen er al stemmen op om met drones het gebruik van vuurwerk rond de eindejaarsperiode in Zuid-Limburg beter te controleren. Het is een publiek geheim dat er bijvoorbeeld met de jaarwisseling naar 2020 er in Sint-Truiden, Wellen en Borgloon heel wat mensen de kantjes eraf liepen.

Beperking dronegebruik

In een nieuwe omzendbrief zetten de procureurs-generaal nu de puntjes op de i. Politiezones kunnen drones wel gebruiken voor bijvoorbeeld massacontrole, zoals het monitoren van het aantal wandelaars op de zeedijk, maar niet om hen te beboeten voor bijvoorbeeld winkelen in groep, laat staan om vast te stellen hoeveel mensen er rond de vuurkorf in een tuin staan. “Het gebruik van drones voor inbreuken op de coronamaatregelen is niet proportioneel ten aanzien van de ernst van de misdrijven en ten aanzien van de schending van individuele rechten en vrijheden”, klinkt het vastberaden.

Hogere boetes op komst

Politiezone Carma wijst voor een reactie naar Genks burgemeester Wim Dries (CD&V), maar die wil even afwachten. Bij de parketten klinkt opluchting dat er duidelijkheid is. De coronamaatregelen bezorgen hen veel werk: alles samen hebben ze nu meer dan 144.000 dossiers geopend, of 20 procent extra werklast. De procureurs-generaal willen tegelijk ook strenger optreden tegen lockdownfeestjes. De boetes aan deelnemers van zo’n feestje worden opgetrokken van 250 euro tot 750 euro en voor de organisatoren van 750 euro naar maximaal 4.000 euro, het wettelijk plafond.

De procureur kan voortaan ook de voertuigen van feestvierders in beslag laten nemen, net als voorwerpen die het feestje mogelijk maakten, zoals een tap- of geluidsinstallatie of de opbrengsten. De parketten zullen dus niet de gezinnen viseren, maar enkel samenscholingen “die door het groot aantal deelnemers en hun ingesteldheid duidelijk blijk geven van een manifeste wil tot het negeren van de coronamaatregelen”, besluit Delmulle.