Limburg

Laagste aantal faillissementen van voorbije decennium in Limburg

Tussen 2010 en 2020 was het aantal faillissementen in Limburg nooit lager dan in 2020. We bekijken de evolutiecijfers van dichterbij.

In 2010 vielen er in Limburg 666 faillissementen te noteren. In de periode 2010-2020 was dit aantal het hoogst in 2013 (817), waarna het jaarlijks daalde tot 2018 (593). In 2019 waren er weer meer faillissementen (684), maar in 2020 noteerden we slechts 550 faillissementen, het laagste aantal van het voorbije decennium.

Steunmaatregelen beperken aantal faillisementen in 2020

In 2020 leek de coronacrisis alvast niet te leiden tot een verhoging van het aantal faillissementen. Dit is wellicht deels te verklaren door de steunmaatregelen voor ondernemingen die hun activiteiten gedwongen moesten stopzetten.

Kijken we naar de procentuele groei van het aantal faillissementen, dan zien we dat het aantal Limburgse faillissementen 17,4% lager was in 2020 dan in 2010, het aantal in heel Vlaanderen 23,9% lager. In 2013, toen het aantal faillissementen het hoogst was, lag dit aantal in Limburg 22,7% hoger dan in 2010, in Vlaanderen 16,8% hoger.