Limburg

Licht op groen voor gezondheidsloods bij Limburgse brandweer

Om de gezondheidsrisico’s bij brandweeroefeningen van cursisten en lesgevers beter te kunnen beperken, investeert de Provincie Limburg zo’n 324.000 euro in een gezondheidsloods. “Een belangrijke stap vooruit”, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA).

De Brandweerschool organiseert jaarlijks voor ongeveer 1 350 actieve Limburgse brandweermannen en -recruten “warme oefeningen”. Dit zijn gecontroleerde simulaties van realistische vuurhaarden met verscheidene types rook en vlammen en dit in geïsoleerde woningen en complexe industriële gebouwen. Als kwalitatieve opleidingsinstelling levert Provincie Limburg Opleiding en Training, het PLOT, een belangrijke bijdrage aan de openbare veiligheid in de lokale besturen en hun hulpverleningszones.

Gezondheid cursist en lesgever in gevaar
Tijdens oefeningen ontstaat er onvermijdelijk een vervuiling van de kleding en van het beschermingsmateriaal. De gezondheid van de cursist en lesgever staat hier op het spel. Dit bevestigt ook een Duits onderzoek: brandweermannen leven gemiddeld 7 jaar minder. Een Amerikaanse studie toont een verhoogd risico op kanker aan.

Scheiding tussen “vuile zone” en “zuivere zone” ontbreekt
Het PLOT startte al in 2016 met een doorgedreven gezondheidsbeleid “Health & Hygiëne”. Ze verplichtten het gebruik van specifieke beschermingsmiddelen, ze zorgden voor isotone hydratatiedranken en ze investeerden in een sauna op het terrein. Daarnaast zetten ze in op het was- en reinigingsproces van de kleding, ademlucht en oefenmateriaal.
“Er ontbreekt echter een gesloten cyclus van enerzijds gecontamineerde kleding, ademlucht en technisch/didactisch materiaal, de “vuile zone” en anderzijds van niet-gecontamineerde kleding en materiaal, de “zuivere zone””, legt Jacky Vastmans, directeur van het PLOT, uit.

“Op dit ogenblik is de praktische organisatie van deze gesloten cyclus door de huidige inrichting en positionering van de infrastructuur, een uitdaging. De was- en reinigingsactiviteiten op de huidige locatie en de plaats voor het douchen en omkleden laten een gesloten cyclus niet toe. Brandweercursisten moeten zich in hun onderkledij verplaatsen van gebouw A naar gebouw B. De bestaande loods ligt bovendien door de dominante windrichting hoofdzakelijk in een vervuilde zone waardoor correcte decontaminatie onmogelijk is”, besluit Vastmans.

Gezondheidsloods bouwen is een noodzaak
In deze coronapandemie zijn de procedures voor contaminatie en decontaminatie nog versterkt. Dit bemoeilijkt de heropstart van fysieke activiteiten door brandweerlesgevers en voor brandweercursisten.
Het PLOT zorgde voor een noodoplossing: ze huurden tenten en douchecellen en plaatsen die in een “zuivere zone”. Naast het risico op contact met kankerverwekkende stoffen beperken ze op die manier ook het risico op een coronabesmetting. Maar op lange termijn is deze situatie niet houdbaar.

Gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) onderstreept het belang van de investering: “Door de goedkeuring van het budget 2021 zette de provincieraad het licht op groen om een duurzame, metalen loods in een prefabconstructie op te trekken. Deze loods met een geïntegreerde verdieping laat een correcte organisatie van gecontamineerde en niet-gecontamineerde activiteiten toe, inclusief de overgang van de “vuile zone” naar de “zuivere zone”. Deze infrastructuur vraagt een investering van 324.000 euro.”

Deze investering stelt het PLOT in staat om een opleidingsbeleid uit te werken voor alle veiligheidsdisciplines over CBRN-uitdagingen in Limburg. Denk hierbij aan een opflakkering van het coronavirus of een ander virus, het leren omgaan met chemische risico’s, met de gekende problematiek van chemische dumping, met het ontmantelen van druglabo’s, …

Lambrechts besluit: “Meer dan ooit staat de gezondheid van de cursisten en lesgevers in de veiligheidsberoepen voorop. Als opleidingsinstelling is het PLOT het knooppunt waar alle veiligheidsdiensten van Limburg elkaar ontmoeten. Ze zetten hun innovatieve voorbeeld- en trekkersrol inzake het gezondheidsbeleid en aanpak voort als een ondersteunende rol voor de lokale besturen en hun hulpverleningszones. Ze blijven ijveren voor het verminderen van de veiligheidsrisico’s voor onze Limburgse brandweermensen.”