Limburg

Limburg en Diest gaan voor klimaatbomen in de bebouwde kom

Met het project ‘Ruimte voor Bomen’ gaan de Limburgse gemeenten en Diest klimaatbomen planten in de bebouwde kom. Gemeenten die de engagementsverklaring ‘Ruimte voor Bomen’ ondertekenen, krijgen klimaatbomen die zij kunnen planten in de woon-, werk- en leefomgeving.

Alle Limburgse gemeenten en de stad Diest hebben de engagementsverklaring ‘Ruimte voor Bomen’ ondertekend en engageren zich nu ten volle. We geven graag een overzicht van de Limburgse doelstellingen. Elke gemeente streeft ernaar om :

  • In de leefomgeving klimaatbomen aan te planten op plaatsen in het woongebied (bebouwde kom) waar de klimaatbomen gezond kunnen uitgroeien en een meerwaarde betekenen voor de algemene levenskwaliteit.
  • Iedere geschonken klimaatboom optimale kansen te geven en te laten uitgroeien tot een volwassen boom die niet gekapt wordt zolang hij in een gezonde en stabiele toestand verkeert.
  • Een duurzame bomenvisie uit te werken i.s.m. Centrum Duurzaam Groen en deze visie toe te passen binnen de gemeente.
  • Met zorg en volgens een duurzame bomenvisie haar bomenbestand uit te breiden en te beheren.
  • Binnen de termijn van 5 jaar (tegen 31 december 2022) een bomenplan op te stellen.
  • Bij nieuwe ruimtelijke projecten rekening te houden met een maximaal behoud van de bestaande bomen.
  • Ernaar te streven dat er nieuwe klimaatbomen voorzien worden in nieuwe ruimtelijke projecten.

Iedere gemeente kan jaarlijks aan Centrum Duurzaam Groen locaties doorgeven om klimaatbomen te planten. Zij controleren de locaties op hun geschiktheid. Indien een locatie in aanmerking komt, werken ze samen met de gemeente het project verder uit en doen ze een soortenvoorstel. Belangrijk is dat de locaties gelegen zijn binnen de bebouwde kom in de woon-, werk- of leefomgeving, in woonkernen en woonwijken, bij woonzorgcentra, scholen en kindercrèches, jeugdlokalen en openbare gebouwen. Ook sportterreinen, pleintjes en parken komen in aanmerking.

Klimaatbomen komen ook niet in aanmerking om gezonde bomen te vervangen. Klimaatbomen komen wel in aanmerking om uitheemse bomen die schade berokkenen aan de natuur te vervangen, zoals de Amerikaanse eik, de Amerikaanse vogelkers en de Acacia.