Limburg

De “zware beslissing” waar niemand iets van gaat merken: Limburg sterker dankzij drie nieuwe regio’s

Limburg wordt in drie regio’s opgesplitst, maar de provincie blijft bestaan.

Vlaanderen telt vandaag maar liefst 2229 lokale samenwerkingsverbanden. Het is een lappendeken waar burgers, bedrijven, verenigingen en bestuurders hun weg niet meer in terug vinden. De Vlaamse regering wil komaf maken met die bestuurlijke versnippering en klopte een kaart af met zeventien regio’s, waarvan 3 in Limburg. “We versterken de lokale bestuurskracht en kiezen voor een drastische vereenvoudiging. Minder structuren en mandaten. Meer transparantie en efficiëntie”, klinkt het bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. 

Ook Limburg hapt toe 

Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Somers (Open Vld) is tevreden met de conclusie van de provincie Limburg. “De bestuurlijke versnippering in Vlaanderen is zowel van onderuit als van bovenaf gegroeid. Elk van die samenwerkingsverbanden is ontstaan vanuit een bepaalde logica, maar de optelsom is een bestuurlijke chaos en een inefficiënte overheid. Een Vlaamse gemeente zit gemiddeld in 68 samenwerkingsverbanden. Dat leidt tot een zeer inefficiënte en dure overheid. Elk van die structuren heeft een eigen secretariaat, een eigen communicatiekanaal, en een eigen werking betaalde en niet-betaalde mandaten. Elke democratische vertegenwoordiging ontbreekt en elk van die organisaties zoekt een eigen bestaansreden met het gekende gevolg van een steeds groeiende overheid.”

Limburg is mee

In die wildgroei van samenwerkingsverbanden wil Vlaams minister Bart Somers snoeien: “Minister Bourgeois heeft in 2012 alle bestaande structuren opgelijst. Hij kwam tot het ongelofelijke aantal van 2.229 samenwerkingsverbanden. Dit gaan we drastisch vereenvoudigen. We kloppen vandaag een kaart af met zeventien regio’s. De Vlaamse overheid zal tegen 2025 haar structuren op deze kaart herorganiseren en aan de lokale besturen wordt gevraagd hetzelfde te doen tegen 2031. Het burgemeestersoverleg zal ervoor zorgen dat honderden structuren zullen worden samengevoegd en afgeschaft. Deze vereenvoudiging vroeg moed, maar het zal leiden tot een beter beleid voor onze burgers en ondernemers.”

Hoewel Limburg eerst weigerachtig stond tegenover de plannen van Somers, is er na een rondje met de 42 burgemeesters een duidelijk standpunt gekomen, verwoord door gouverneur Lantmeeters. In Limburg komen er drie samenwerkingsverbanden, drie regio’s, die los staan van de provincie. Uiteindelijk gaat dat op het dagelijks leven van de Limburger geen invloed hebben.

Interne Vlaamse staatshervorming los van de provincies

De regio’s zijn geen nieuwe bestuurslaag zoals de provincies. Er zullen geen aparte verkiezingen voor worden georganiseerd met aparte mandaten. Wel worden zoveel mogelijk bestaande samenwerkingsverbanden op deze kaart geënt. Ook in Limburg gaat dat zo gebeuren.