Limburg

Limburg wil afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen met nieuw project

Jongeren op de werkvloer (JOW). Zo heet het nieuwe project van de Limburgse provincie dat de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt wil dichtrijden. Het nieuwe digitale platform wil jongeren beter laten doorgroeien naar de arbeidsmarkt.

In Limburg zijn er jaarlijks meer dan 15.000 jongeren die via hun opleiding via stages, werkplekleren, oefenmomenten, duaal leren, … in aanraking komen met het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Dergelijke opleidingen, waarbij een grote klemtoon ligt op het leren op de werkvloer, worden aangeboden door verschillende onderwijs- en opleidingsinstellingen, in verschillende vormen en maten.

“Onze Limburgse ondernemers en organisaties ontvangen deze jongeren vaak met open armen”, zegt gedeputeerde van onderwijs, Bert Lambrechts. “Via het werkplekleren kunnen zij immers hun expertise en vakkennis aan hun toekomstige werknemers doorgeven. Samen met de opleidingsinstellingen stomen ze deze jongeren klaar voor een stevige start op de arbeidsmarkt”, gaat gedeputeerde Lambrechts verder.

Digitaal platform JOW

Om de afstand tussen onderwijs en arbeid verder te verkleinen, biedt de provincie Limburg het gloednieuw digitaal platform JOW.be aan. JOW staat voor “Jongeren Op de Werkvloer” en is een uniek Limburgs samenwerkingsverband tussen diverse partners die deze jongeren omringen op de werkvloer en vanuit de opleidingsinstellingen. VDAB, Unizo, VKW, VOKA, hogescholen PXL en UCLL, SyntraPXL en secundaire scholen uit de verschillende onderwijskoepels GO!, Katholiek Onderwijs en het Provinciaal en Stedelijk en gemeentelijk onderwijs, slaan samen met Flankerend Onderwijsbeleid van de provincie Limburg de handen in elkaar om jongeren een betere kans te geven om door te groeien naar de arbeidsmarkt.

Schakel tussen intermediairs uit onderwijs- en arbeidsveld

Tussen de onderwijswereld en de arbeidsmarkt bestaan er heel wat verschillen. Beide werelden hanteren vaak een andere taal met een eigen vakjargon, fungeren vaak anders als ‘systeem’, … hetgeen goede afstemming vaak heel erg moeilijk maakt. JOW zet daarom in op een nauwe samenwerking die duiding geeft aan en over beide werelden, die een gemeenschappelijk vocabularium ontwikkelt, die een vereenvoudigde administratie nastreeft en die een gedeelde expertise biedt in mentorschap, arbeidsrijpheid en duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Zo tracht de provincie een stevige brug te slaan tussen beide werelden in functie van 15.000 Limburgse leerlingen en studenten. JOW.be moet dé centraliserende referentie in Limburg zijn voor intermediairs die jongeren omringen en op zoek zijn naar duidelijkheid rond organisatie en administratie, expertise, tips en tools rond het leren op de werkplek. Het platform bundelt bestaande informatie over en initiatieven vanuit alle partners en sectoren. Daarnaast moet het door het delen van goede praktijken dienen ter inspiratie.

“Het doel van JOW is uiteindelijk om zoveel mogelijk jongeren een kwaliteitsvolle begeleiding en werkplek te bieden tijdens hun leertraject. Dit verhoogt voor hen namelijk de kans om gekwalificeerd naar de arbeidsmarkt door te stromen”, besluit gedeputeerde Lambrechts.