Limburg

Limburg zet fors in op fietspaden

Limburgs Gedeputeerde voor Mobiliteit, Bert Lambrechts (N-VA) heeft het voorbije jaar 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in fietspaden en is van plan om dat te blijven doen. Het bovenlokale netwerk telt inmiddels 2000 kilometer.

Om meer Limburgers op de fiets te krijgen voor functionele verplaatsingen zoals school, werk en winkel, investeert de provincie Limburg in fietspaden die samen het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk vormen. Dat netwerk telt inmiddels 2000 kilometer fietspad en verbindt de grotere woonkernen en attractiepolen, zoals bedrijven en scholen. In 2020 investeerde het provinciebestuur bijna anderhalf miljoen euro in de aanleg en verbetering van dat netwerk.

Fietsfonds

Een deel van de investeringen gebeurt via stevige subsidies voor de gemeentebesturen. Die worden betaald uit het zogenaamde Fietsfonds, een geldpotje van de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies. De provincie prefinanciert en kan ongeveer de helft van de projectkosten terugvorderen bij Vlaanderen. De gemeenten moeten dankzij de subsidiepot slechts 10 % van de aanlegkosten voor fietspaden op het netwerk uit eigen zak betalen. Aanpassingen aan fietssnelwegen worden voor de volledige 100 % gesubsidieerd en kosten de gemeente helemaal niets. Maar sommige gemeenten vinden de normen voor een nieuw fietspad, zoals de breedte ervan, voor hen te streng en niet haalbaar, omwille van moeilijke onteigeningen. Zo kiest Wellen ervoor om, daar waar het niet anders kan, uit eigen kas een fietspad te betalen.

Provinciale projecten

Het provinciebestuur keert niet enkel subsidies uit, maar investeert ook in eigen projecten. In Beringen werd een stuk fietssnelweg aangelegd in de Zandhoefstraat. Daar maakt de auto letterlijk plaats voor de fiets en krijgt de auto nog slechts één rijstrook.

Daarenboven startte de provincie in 2020 met het grootste project op de Limburgse fietssnelwegen tot nu toe, namelijk de aanleg van een vrijliggende fietsbrug aan het sas in Godsheide. Ook de aansluitende fietspaden in de omgeving worden heringericht en verbeterd.

De provincie werkt verder aan de Albertkanaalroute, de Spoorlijn 18-route, de Corda-route en het Kolenspoor. In het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk staan tal van investeringen gepland, verspreid over bijna alle Limburgse gemeenten.

Investeringen

Naast de bijna anderhalf miljoen euro in infrastructuur, investeert het provinciebestuur momenteel ook in een objectieve kwaliteitsaudit van zijn functionele fietspaden, via het nieuwe project Fietsbarometer. Nadat het project in de provincie Antwerpen zijn meerwaarde al bewees, stapt nu ook Limburg mee in. “De fietsbarometer vormt een handige tool om te bepalen welke grote knelpunten eerst aangepakt moeten worden om op die manier sneller een kwaliteitssprong te maken. Daarnaast leert het ons welke grootschaligere investeringen er best op langere termijn ingepland worden”, besluit Bert Lambrechts.