Limburg

Limburgers het meest in het groen

Limburg is de Vlaamse provincie met verhoudingsgewijs het meeste wijkgroen en de meeste inwoners die in de nabijheid van wijkgroen wonen. Dat becijferde de provinciale dienst van de statistiek. Limburgers houden van hun natuur.

De nabijheid van groene ruimte is een belangrijke aanwijzing van de woon- en leefkwaliteit voor mensen. “We kijken in dit verband naar twee indicatoren voor het jaar 2016, op basis van de gemeente- en stadsmonitor van Vlaanderen”, zegt men bij de provincie. “Als eerste indicator bekijken we het percentage van de totale oppervlakte, te catalogeren als wijkgroen. Onder wijkgroen verstaan we clusters van groene ruimte tussen 10 en 30 hectare groot. Als tweede indicator bekijken we het percentage van de inwoners, wonend op minder dan 800 meter van dat wijkgroen.”

En wat blijkt nu? In Limburg is 34,5% van de oppervlakte wijkgroen. Daarmee scoort Limburg het hoogst van alle Vlaamse provincies. In West-Vlaanderen (7,6%) is het percentage wijkgroen het laagst, terwijl het in heel Vlaanderen 21,0% bedraagt.

Ook het percentage inwoners, wonend op minder dan 800 meter van wijkgroen, is in Limburg (82,1%) veruit het hoogst van alle Vlaamse provincies. Ook hier scoort West-Vlaanderen het laagst (43,3%), terwijl in heel Vlaanderen 66,9% van de inwoners in de nabijheid van wijkgroen woont.