Limburg

Niele analyseert kwaliteit Limburgse fietspaden en fietst 2000 kilometer

In het kader van het interprovinciale project “Fietsbarometer”, is de provincie Limburg samen met de Fietsersbond gestart met het in kaart brengen van de kwaliteit van de Limburgse fietspaden. Niele Geypens zal de komende jaren zo’n 2000 kilometer aan functionele fietspaden affietsen om onder meer het trilcomfort en de breedte van het fietspad te analyseren.

Met het project ‘fietsbarometer’ wil de Limburgse provincie een grondige analyse maken van al haar fietspaden, zo’n 2000 kilometer in totaal. De Fietsersbond wierf een extra meetfietser aan die daarvoor zal worden ingezet. Concreet zal Niele Geypens – de Limburgse meetfietser – de komende jaren zo’n 2000 km aan functionele fietspaden affietsen met die speciale fiets, om onder meer het trilcomfort en de breedte van het fietspad te analyseren.

Limburg fietsparadijs

De provincie Limburg staat gekend als fietsparadijs. Aanvankelijk was er een aanzienlijke fietspadengroei waarvan vooral toeristen gebruik maakten. “De laatste jaren zien we dat de fietspaden ook door de week gebruikt worden om naar het werk, naar school, naar de winkel te fietsen. Ons provinciebestuur investeert daarom al jaren in een functioneel fietsroutenetwerk, dat het beheert in overleg met Vlaanderen en in samenwerking met de lokale besturen”, geeft gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA) ons mee.

In totaal telt Limburg zo’n 2.000 km aan functionele fietspaden die samen het “Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)” vormen, met de fietssnelwegen als de ruggengraat. Het netwerk verbindt de grotere woonkernen en attractiepolen, zoals bedrijven en scholen.

“Elk jaar investeren we heel wat in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Maar als we écht meer Limburgers op de fiets willen krijgen, moeten we werken aan een integrale aanpak, gebaseerd op objectieve gegevens. Daarvoor gaan we de samenwerking aan met de Meetfiets van de Fietsersbond”, zegt Lambrechts.

Niele Geypens van de Fietsersbond ziet zijn taak helemaal zitten: “Meer fietsen begint bij een uitnodigende fietsinfrastructuur. Met onze Meetfiets brengen we de kwaliteit en het comfort van fietspaden in kaart op een wetenschappelijke en objectieve manier. Zo analyseert de meetfiets het trilcomfort, de breedte, de aanwezigheid van een schrikstrook en de kruisingen enzovoort. We toetsen een veertigtal parameters, al rijdend en al stilstaand, via de automatische apparatuur of manueel met een meetlint. Onze meetfietsen zijn dus goed uitgerust, met onder meer een tablet, GoPro-camera, snelheidsmeter, trillingsmeter en gps.”

De vele data worden vervolgens geïnterpreteerd en ingeladen in een gebruiksvriendelijke webapplicatie. Daaruit kan het provinciebestuur per gemeente een uitgebreid rapport trekken.

“Doordachter tewerk gaan”

“De verzamelde info zal ons helpen om doordachte beslissingen te nemen over onze eigen investeringen in fietsinfrastructuur, maar ook om de lokale besturen te adviseren: welke fietspaden worden het best prioritair aangepakt en waar zitten de belangrijkste missing links.”

Elke Limburgse gemeente krijgt vóór 2025 de Meetfiets op bezoek. Noord-Limburg bijt de spits af in 2021, nadat Gingelom en Alken in 2020 als test werden afgefietst. Het Maasland en West-Limburg volgen in 2022, waarna de Meetfiets in 2023 in het zuiden van de provincie passeert. Midden-Limburg sluit de rij in 2024.