Limburg

Nieuw provinciaal Klimaatactieplan met jaarlijks 25 miljoen euro aan investeringen

Gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) heeft zonet namens het provinciebestuur een nieuw, groot klimaatplan voorgesteld. Jaarlijks zal er 25 miljoen euro worden geïnvesteerd in een 30-tal actiepunten.

Wat eerst opvalt aan het nieuwe provinciale klimaatactieplan, is de compactheid. “Met een lijst van maar een 30-tal acties zou men kunnen denken dat we er ons gemakkelijk van afmaken, maar niets is minder waar.”, stelt Lambrechts. “Er is hard over nagedacht en gerekend. En onder heel wat acties zit een veelvoud aan projecten.”

Shift van auto naar fiets

Opvallend is de grote impact van de shift van auto- naar fietsverkeer op korte tot middellange afstanden, vooral in het woon-werkverkeer. De provincie heeft een belangrijke rol daarin via de aanleg van fietssnelwegen en het oplossen van fietsknelpunten. Lambrechts: “Daar overlapt klimaatbeleid sterk met gezondheid en verkeersveiligheid. Uit onze analyses bleek daar dan ook een enorme maatschappelijke meerwaarde in te zitten, tot om en bij 700 miljoen euro als we de vooropgestelde fietsdoelen bereiken.” Verder zijn er de acties rond klimaatadaptatie. Bert Lambrechts legt uit: “We willen onze leefomgeving en systemen weerbaarder te maken tegen de effecten van de klimaatopwarming. Tot 2025 voorzien we bijvoorbeeld bijna 20 miljoen euro om zowel wateroverlast als watertekorten te voorkomen in de gebieden waar we als provincie actief zijn. En ook de inspanningen op vlak van bos-, natuur- en landschapsbeheer dragen sterk bij aan onze maatschappelijke veerkracht. Alleen kunnen we (nog) niet berekenen hoe sterk precies.”

Rekenen op andere actoren

Omdat de provincie financieel aan slagkracht heeft moeten inboeten hoopt de gedeputeerde de gemeenten en andere actoren mee te trekken in bad. “Enerzijds is er de nadruk op ondersteuning van de Limburgse gemeenten. Die engageerden zich via het Europese Burgemeestersconvenant allemaal tot een CO2-vermindering van minstens 40 % tegen 2030 en het nemen van klimaatadaptatie-maatregelen. Anderzijds schakelt het bestuur diverse sleutelorganisaties in Limburg in als een hefboom voor klimaat-resultaat. Dat gebeurt bijvoorbeeld via subsidies, via deelname aan projecten en zelfs via raden van bestuur.” Of dat gaat lukken is maar de vraag. De klimaatplannen van de verschillende Haspengouwse steden en gemeenten kunnen specialisten tot nu toe niet overtuigen. Schepenen geven her en der gewoon toe dat ze de doelstellingen tot nu toe niet hebben gehaald en ook in de toekomst moeilijk zullen kunnen realiseren.

Vegen voor eigen deur

Misschien dat Lambrechts dat ook beseft. Opvallend is de grote aandacht om voor eigen deur te vegen. Gedeputeerde Lambrechts: “Als provincie moeten we daarom zelf het goede voorbeeld geven. Via dit plan willen wij gefaseerd onze provinciale gebouwen energetisch renoveren, meer zonnepanelen op onze daken krijgen, de woonwerkverplaatsingen van ons personeel verduurzamen en zo meer. De komende 5 jaar trekken we daar alleen al meer dan 15 miljoen euro voor uit. Het zijn soms grote uitdagingen, maar we leren er tegelijk veel uit wat relevant is voor ons beleid.”

Gedeputeerde Bert Lambrechts voor Milieu, Natuur, Waterzaken en Bosgroepen