Limburg

Resultaten grootscheepse controles Limburg voorbije weekend bekend gemaakt

Het voorbije weekend werden meer dan 2000 chauffeurs gecontroleerd op alcohol, drugs en snelheid. Deze SLim-acties zijn een initiatief van de gouverneur van de provincie Limburg en worden uitgevoerd in samenwerking met de lokale en federale politie en het Limburgs parket.

SLim staat voor “Safe(S)-Limburg” en is een “provinciaal gecoördineerde verkeersactie” ter voorkoming van weekendongevallen die uitsluitend in het weekend uitgevoerd wordt.

Alcohol, drugs en snelheid zijn nog steeds de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers tonen aan dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week. Vandaar de SLim-acties.

“SLim-acties zijn gecombineerde verkeersacties gericht op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en tegen te hoge snelheid. Deze acties vinden het hele jaar door élk weekend plaats in de provincie Limburg. Op die manier willen we mensen bewustmaken dat ze elk weekend gecontroleerd kunnen worden”, geeft de politie ons mee.

Meer dan 5000 bestuurders gecontroleerd

Korpsen van de lokale politie en Wegpolitie Limburg zetten het voorbije weekend controles op in de provincie Limburg waarbij 26 politieambtenaren werden ingezet. Er werd in totaal bij 1.041 bestuurders een ademtest afgenomen. 5 van deze testen waren positief.  

Verder werden er 3.605 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 195 bestuurders (5 %) werden geverbaliseerd wegens overdreven snelheid.

Er werd van 830 bestuurders een drugstest afgenomen. Daarvan waren 4 testen positief.

Naast de overtredingen op alcohol, drugs en snelheid werden ook nog 35 andere verkeersinbreuken vastgesteld. 1 bestuurder droeg geen gordel. 3 bestuurders waren niet gedekt door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 2 bestuurders voldeden niet aan de bij de wet gestelde technische eisen waaraan motorvoertuigen dienen te voldoen. 1 bestuurder pleegde inbreuk op de wetgeving rijbewijs. Er werden bovendien nog 28 andere verkeersinbreuken vastgesteld.

Bij deze SLim-controles werden 7 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

Weekendongevallen

In het afgelopen weekend werden er in heel Limburg 36 verkeersongevallen gemeld, waarvan 5 met lichamelijk letsel en 31 met enkel stoffelijke schade. Bij deze letselongevallen vielen er 5 lichtgewonden.

Naar aanleiding van deze ongevallen (zowel met gewonden als met enkel stoffelijke schade) werden in totaal 18 ademtesten afgenomen, waarvan er 3 positief bleken. Er waren in totaal 9 gevallen van vluchtmisdrijf.

De gegevens over de verkeersongevallen van de politiezones Kempenland, Borgloon, Tongeren/Herstappe en Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden werden niet ontvangen.