Limburg

Vaticaan verbiedt priesters om homoverbintenissen te zegenen maar bij ons gebeurt het toch

Rooms-katholieke priesters mogen verbintenissen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet zegenen. Dat heeft het Vaticaan laten weten in een zogeheten Reponsum ad dubium, een antwoord op een kwestie waarover twijfel bestaat onder priesters en gelovigen. In Vlaanderen maken gelovigen duidelijk dat de inzegening in de praktijk al jaren gebeurd en hiermee niet zal stoppen.

Volgens het Vaticaan doen binnen bepaalde kerkkringen “projecten en voorstellen” de ronde over het inzegenen van homoseksuele relaties. Maar priesters zijn daartoe niet bevoegd, schrijft de geloofscongregatie van het Vaticaan, omdat dergelijke verbintenissen tegen “het plan van God” indruisen. In die opvatting is een seksuele relatie buiten het huwelijk “zoals het geval is bij een homoseksueel partnerschap” ontoelaatbaar.

In het schrijven van de rooms-katholieke autoriteit wordt benadrukt dat de Kerk niet discrimineert. Alleenstaande homoseksuele mannen en vrouwen kunnen wél de zegen van een priester krijgen en rooms-katholieken wordt opgedragen om respect te hebben voor homo’s.

Zegen in de praktijk al een feit

In sommige parochies in onder meer Duitsland en de Verenigde Staten worden verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht al ingezegend, zij het niet als een huwelijk. Bisschoppen krijgen vanuit deze kerkgemeenschappen het verzoek om deze praktijk officieel goed te keuren. Ook kardinaal Marx uit München, een belangrijke adviseur van de paus, sprak zich eerder uit voor een “pastorale zegening” voor partnerschappen tussen homo’s. Op dergelijke vragen heeft het Vaticaan vandaag dus uitsluitsel gegeven: dergelijke inzegeningen zijn strijdig met de kerkwetten.

Ook bij ons gebeurt het, zij het stiekem. “Ik heb al jaren zelf een relatie met een man wat van de Kerk niet mag”, getuigt een priester die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven. “En ik zegen homokoppels in. Ik mag van de hogere kerkelijke overheid mijn relatie behouden en koppels die lesbisch of homo zijn blijven inzegenen, zolang ik alles maar stil hou.”

Even naar Nederland…

Nederland, dat overwegend protestants is, is al jaren geleden een andere weg ingeslagen. Predikanten en kerkelijk werkers in de Protestante Nederlandse Kerk (PKN) laten weten dat ze geen onderscheid maken tussen verschillende relatievormen. Ze benadrukken dat in hun kerk het homohuwelijk geen enkel probleem is. “We staan voor een open kerk waarin iedereen welkom is. Wij willen uitspreken dat wij staan voor een inclusieve kerk, die geen onderscheid maakt tussen verschillende relatievormen.”