Limburg

Vlaams Belang Limburg: “Fietspaden moéten beter!”

In 2021 zijn er bij het Meldpunt Wegen 280 klachten binnengekomen over de staat van de fietspaden in Limburg. Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2020. Volgens Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers moet de fietsinfrastructuur beter. “In Sint-Truiden zijn de fietspaden van de Tongersesteenweg en de Diestersteenweg aan opwaardering toe”, zegt Beckers.

Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) uit Sint-Truiden vroeg de cijfers op bij minister van Verkeer Lydia Peeters. Het Meldpunt Fietspaden is sinds 2018 geïntegreerd in het Meldpunt Wegen en bundelt alle klachten over de Vlaamse fietspaden. Het gaat over de staat van de fietspaden, problemen met signalisatie, overgroeiende beplanting en problemen met de waterafvoer. In de periode 2018 tot en met 2021 zijn er 1176 meldingen geweest over Limburgse fietspaden, goed voor zo’n 12,8% van alle klachten in Vlaanderen. “Dat is ongeveer evenredig met het aandeel inwoners in onze provincie”, aldus Roosmarijn Beckers. “Hiervan gingen er 559 over de staat van het fietspad. Daarnaast kwamen er ook 309 meldingen binnen over de netheid op de fietspaden, zoals zwerfvuil. 167 betroffen overgroeiende beplanting of slecht onderhoud van bermen en 77 gingen over waterafvoer.”

Tongersesteenweg en Diestersteenweg

De cijfers voor Limburg liggen jaarlijks in ongeveer dezelfde lijn. In 2018 waren er 309 meldingen en klachten, in 2019 304, in 2020 283 en in 2021 280. Beckers: “Ondanks die erg lichte daling zijn er nog veel Limburgse fietspaden in slechte staat. In m’n eigen thuisstad Sint-Truiden denk ik dan aan de Tongersesteenweg tussen Brustem en Rijkel. Die hele N79 prijkt hoog op de lijst met Limburgse wegen waar meldingen inzake de slechte staat van de fietspaden over binnenkomen. Ook op de Diestersteenweg (N716) buiten het centrum is het niet evident wanneer fietsers elkaar moeten kruisen en in juni de beplanting in berm erg hoog staat, of als er in de herfst bij regenweer modder op het pad ligt.” Het Vlaams Parlementslid uit Sint-Truiden roept op om versneld werk te maken van een optimale fietsinfrastructuur.