Limburg

Zuid-Limburg zorgt voor tijdelijke woonopvang slachtoffers waterellende

Onze Zuid-Limburgse regio schiet de getroffen bewoners in de dorpjes met grote watersnood ter hulp. Assistentiewoningen, rusthuizen en serviceflats zullen gebruikt worden om de slachtoffers van de watersnood, die niet terug naar hun huis kunnen, te helpen.

De situatie is zeer ernstig. Veel mensen kunnen nog altijd niet naar huis, en dat probleem kan nog zeer lang aanslepen. De opvang bij vrienden of familie is soms ook maar tijdelijk. Een aantal Zuid-Limburgse woonzorgcentra en aanverwanten gaan na waar ze plaats kunnen maken. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) heeft gevraagd om de nodige informatie aan het Agentschap Zorg en Gezondheid te geven over onder andere vrijstaande assistentiewoningen.

Beke vraagt een overzicht van het aantal leegstaande woningen, een beschrijving van de oppervlakte en de aanwezige inboedel. Hij wil ook een duidelijke vermelding van de huurprijs per dag en de eventuele bijkomende kosten. Daarna is het de bedoeling dat de verzekeringen van de slachtoffer tussenkomen.

De woningen dienen voor tijdelijke noodopvang van mensen wiens huis door de wateroverlast onbewoonbaar is.