Kortessem

Bredere fietspaden tussen Borgloon en Kortessem

De fietspaden van de N76 tussen Kortessem en Borgloon worden vernieuwd en verbreed. De heraanleg zal plaatsvinden tussen het kruispunt Heuvelstraat in Borgloon en de rotonde in Kortessem. Goed nieuws voor wie al eens fietst tussen Borgloon en Kortessem. Het vrijliggende fietspad van de N76 wordt aan elke zijde van[Lees Meer…]

Kortessem kiest voor zorgparkeren

De gemeenteraad van Kortessem keurde het reglement rond zorgparkeren goed. Inwoners kunnen vanaf nu vrijwillig de beschikbare ruimte voor hun garage of oprit tijdelijk afstaan aan zorgverstrekkers. Ze krijgen daarvoor een speciale klever van de gemeente, die ze kunnen aanbrengen in de buurt van hun garage of oprit. Zorgverstrekkers hebben[Lees Meer…]

Megastallen leiden wereldwijd tot mega-ontbossingen

Niet alleen stikstof, ook ontbossingen zijn een groot probleem bij het ontplooien van industriële kippenstallen. De kippen, varkens en koeien in megastallen eten massaal veel geïmporteerde soja, vooral uit Brazilië. De productie ervan leidt tot ontbossing, sociale conflicten en geweld, zo blijkt. De landbouwersfamilie Roebben uit Kortessem heeft het al[Lees Meer…]

Parkings niet altijd op GPS vermeld

Om overlast in woonbuurten te vermijden proberen de Haspengouwse burgemeesters de toestroom van bloesemtoeristen af te leiden naar gratis parkings in wandelbuurten en trekpleisters zoals het doorkijkkerkje. Maar de GPS leidt hen vaak naar startplaatsen van wandelingen en niet naar parkings. Om alles in goede banen te leiden zetten Borgloon[Lees Meer…]

Extra subsidies voor Kortessemse verenigingen

De gemeenteraad besloot om voor Kortessem VV en FC Vliermaal een extra subsidie toe te kennen als gedeeltelijke tegemoetkoming voor de verminderde inkomsten door de coronamaatregelen. Per vereniging is er een toelage van 5.000 euro. Aan de heemkundige kring werd een toelage van 2.000 euro verleend voor de publicatie van[Lees Meer…]

Kortessem stelt mantelzorgtoelage uit wegens geen budget

Er is geen budget meer voor mantelzorg in Kortessem. Mantelzorg is vrijwillig en onbetaald. Als mantelzorger neem je taken over van iemand die dat zelf niet (meer) kan. Dat kan van alles zijn: huishoudelijke taken, persoonsverzorging, emotionele of administratieve ondersteuning. Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te Kortessem van 18[Lees Meer…]

Gemeenteraad Kortessem mag toch langer vergaderen

Burgemeester Tom Thijsen (CD&V) had wat graag de maandelijkse gemeenteraad om 23 uur afgesloten. Maar oppositiepartij Open Vld pikte dat niet en trok naar de minister van Binnenlands Bestuur. Die geeft hen nu gelijk. De gemeenteraad van Kortessem heeft, in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten, geen commissies. In zo[Lees Meer…]