Alken

Alken-Centrum krijgt nieuwe uitstraling met meer groen en meer water

Twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) zullen de komende jaren het centrum van Alken een volledig nieuwe uitstraling geven. Beide RUP’s zitten nu in de fase van het tweede openbaar onderzoek waarbij elke burger zijn bezwaren kenbaar kan maken. Als de RUP’s volledig zijn uitgevoerd zullen we kunnen spreken van een volledig nieuw centrum.

Wat is zo een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) eigenlijk? Frank Vroonen (Groen) is schepen van Ruimtelijke Planning legt uit: “Een RUP legt vast welke bestemming en welke inrichting er op verschillende stukken grond mogelijk zijn. De twee nieuwe RUP’s hier in Alken vervangen de reeds bestaande en soms heel oude plannen. De bevolking werd hierover al eerder geconsulteerd. Het RUP Alken Centrum-Zuid zal van aan de Papenakkerstraat door het dorp en langs de gildenzaal tot aan het Laagdorp een groen-blauwe dooradering voorzien. De zone Hoogdorp-Laagdorp blijft het kloppende hart van het centrum met haar handelaren maar ook met een versterkte groene long. Tussen de oude rijkswachtkazerne en het Lambrechtsplein komt er een trage verbinding. Achter de bibliotheek wordt de beek opengelegd en komt er een gevarieerde groene zone. Het kerkhof krijgt een wandel- en zitomgeving erbij. Parking ’t Kapittel krijgt een groenere uitstraling. De projectzones Ridderstraat, Motstraat, Hameestraat voorziet dat er kan gebouwd worden, maar met het oog op publieke verbindingswegen vanuit het centrum langs de rijkswachtkazerne tot aan het treinstation.”

Vroonen is ook de schepen van Participatie. Hij vindt het belangrijk dat burgers hierover vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen doorgeven.

Water als bondgenoot

Het andere RUP (Alken-Vallei) loopt dan weer van de Grootstraat tot een stukje voorbij de manège (Rijdreef). In het stuk ligt o.a. het gehele gemeentelijke recreatiedomein en het gedeelte tussen de Koutermanstraat en de parking van de brouwerij Alken-Maes.De bedoeling is om de vallei met de twee rivierlopen van de Herk, van waaruit Alken is ontstaan, goed voelbaar te maken. Recreatie, toerisme, waterveiligheid en natuur staan daarbij centraal. Zo komt er een parkskelet in de directe omgeving van de twee waterlopen met paden. Water wordt niet langer gezien als een gevaar voor overstroming, maar eerder als een bondgenoot om de troeven ervan uit te spelen, bijvoorbeeld door het gebruik ervan als spelelement in de speeltuin. De speeltuin wordt dus heringericht met water als belangrijke aantrekkingskracht. Het water zal bij hevige onweders kunnen overstromen op daartoe voorziene plaatsen. Het gebied ligt erg strategisch en is gemakkelijk bereikbaar. Het recreatiedomein zal aantrekkelijker worden gemaakt. Omheiningen, hekwerken en verouderde gebouwtjes worden weggehaald en het geheel krijgt een grote opfrisbeurt. Er komt een nieuw gebouw voor de jeugdverenigingen, nl. op de plaats waar het vroegere schutterslokaal zich bevond (tussen het ABC-gebouw en de manège). Ook aan de molen en omgeving met de verenigingen die daar gevestigd zijn werd gedacht. Het jeugdhuis blijft in De Molen.

Er komt een nieuw gebouw voor de jeugdverenigingen

Wandelen en fietsen

De Herkvallei in het dorp ligt erg mooi aan de samenvloeiing van twee belangrijke beken. Er zal volop worden ingezet op een onthaalpunt, fietsfaciliteiten, bijkomende fietspaden en een betere verknoping van het wandelnet. Zo komen er kortere wandellussen voor mensen die niet goed te been zijn. Het autoverkeer dat het toerisme met zich meebrengt zal opgevangen worden aan de Grootstraat zodat het verkeer niet door het dorp moet. Er komt geen mast voor telefonie, zoals eerder wel werd gepland.

De Alkenaren kunnen digitaal of schriftelijk vragen stellen (tot en met 4 februari) en ook bezwaren indienen (tot en met 4 maart 2021). Alles wordt door een onafhankelijk adviesorgaan behandeld. Daarna zal de gemeenteraad zich uitspreken over het plan en de adviezen, en wordt het RUP medio 2021 definitief vastgelegd. Ook de provincie zal voor sommige zaken haar zegje nog hebben. Het gemeentebestuur zal de eigenaars contacteren in het kader van onteigeningen die nodig blijken te zijn om het plan te realiseren. Daarna kan er gestart worden met de stapsgewijze uitvoering ervan.

Van 4 januari 2021 tot en met 4 februari 2021 kan elke Alkenaar zijn vragen insturen. Dit kan ofwel via het e-loket ofwel per post (Gecoro, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken). Een antwoord op jouw vragen kan je rond 10 februari 2021 verwachten onder de vorm van een FAQ op onze website.

Opmerkingen, bezwaren of suggesties kan je van 4 januari 2021 tot en met 4 maart 2021 insturen. Dit kan via het e-loket, per aangetekende zending of via afgifte tegen ontvangstbewijs (Gecoro, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken).