Alken

Alken stimuleert vrijetijdsactiviteiten

De gemeenteraad van Alken keurt de overeenkomst goed tussen gemeente Alken en vzw Horizont. De gemeente Alken en Horizont vzw slaan de handen in elkaar om meer Alkenaren te motiveren om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Concreet staat Rap op Stap in voor het beheer en de terugbetaling van de gemeentelijke themakampen, de jeugdkampen en de lidgelden van de sportverenigingen en de jeugdbewegingen. Het gemeentebestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk kansarme inwoners van Alken te laten genieten van zinvolle vrijetijdsbesteding. Vooral mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, mensen in begeleiding bij het OCMW, mensen in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling en werknemers bij maatwerkbedrijven (de vroegere sociale en beschutte werkplaatsen)komen in aanmerking.