Alken

Alkenaar tevreden over aanpak corona door haar gemeentebestuur

Uit een onderzoek van de Universiteit Hasselt blijkt dat 62 % van de Alkenaren een score van 7/10 geeft voor de tevredenheid over hoe Alken de coronapandemie heeft aangepakt. Alken scoort hiermee hoger dan het Vlaamse gemiddelde (6,3).

Twee derde van de inwoners van Alken (66%) wil een stilteplek inrichten waar personen die overleden zijn aan het coronavirus herdacht kunnen worden. De Alkenaar is verder best tevreden over de corona-aanpak van het gemeentebestuur met burgemeester Marc Penxten (N-VA). Een overzicht:


▪ Het idee van het gemeentebestuur om een jaarlijks herdenkingsmoment te organiseren, wordt geapprecieerd door de helft van de inwoners. Ongeveer 3 op 10 (28%) staat niet achter het idee.
▪ Ongeveer drie vierde van de Alkenaars (73%) is niet op de hoogte van de financiële middelen die zijn vrijgemaakt om inwoners die in een financieel moeilijke situatie verzeild geraakt
▪ Voornamelijk op de controle op de naleving van de coronamaatregelen (34%), alternatief vrijetijdsaanbod (34%) en maatregelen rond social distancing in het straatbeeld (29%) heeft Alken te weinig ingezet.
▪ Een kwart (24%) gaf aan dat Alken te veel heeft ingezet op de communicatie over de coronamaatregelen. Meer dan 4 op 10 reageert hierover neutraal.
▪ Wat betreft het te veel of te weinig inzetten op de maatregelen rond het dragen van mondmaskers op straat (46%) en social distancing in het straatbeeld (43%) reageert meer dan 4 op 10 neutraal.
▪ Ongeveer 4 op 10 (42%) vond de bereikbaarheid van diensten voldoende.
▪ Hoewel 6 op 10 vond dat de communicatie over de coronamaatregelen door Alken correct en betrouwbaar was, vond een vijfde de communicatie niet gemakkelijk terug.
▪ De Facebook-pagina van Alken, de gemeentelijke website en het gemeentelijk infoblad zijn zowel de meest gebruikte (resp. 57%, 46% en 36%) als meest gewenste (resp. 47%, 41% en 33%) communicatiewijzen over de coronamaatregelen.
▪ Communicatie over de coronamaatregelen via een smartphone-applicatie van de gemeente (26% vs. 8%), infoborden in het straatbeeld (25% vs. 9%), persoonlijke berichten (24% vs. 6%), specifieke folders en flyers (22% vs. 10%) en via de elektronische nieuwsbrief (21% vs. 7%) zijn meer gewenst dan momenteel gebruikt