Alken, Wellen

Alkens bestuur zet Wellens burgemeester Robeyns voor keuze: fusie of niet?

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Alken zetten Els Robeyns voor het blok: wil je wél of wil je niét fuseren? De Wellense burgemeester moet tegen 30 september (volgende week!) een duidelijk antwoord geven. Waarschijnlijk wordt dat een ‘njet’ alhoewel de roep om fusie ook in Wellen steeds luider klinkt.

Toen waren ze nog met drie. De vijf burgemeesters die een studie lieten uitvoeren, de zogenaamde bestuurskrachtanalyse, gaan niet met elkaar in zee. Borgloon koos eieren voor zijn geld en koos voor Tongeren. Dat gebeurde nadat er vanuit Wellen een duidelijk signaal kwam dat er nooit zou gefuseerd worden. “Ze wil niet fuseren omdat ze dan postjes moet laten vallen”, liet een Loons politicus zich ontvallen. Een uitspraak die we ook konden opvangen in de andere Haspengouwse gemeenten, zowel bij oppositie als meerderheid.

Het moet vooruit gaan

Even terugspoelen. Na de ‘neen’ van Robeyns wilde Awouters niet langer talmen. Door de keuze voor Tongeren viel het concept van ‘met 5’ uit elkaar. Heers grenst immers niet aan de 3 andere overblijvers. Het getalm van de Wellense burgemeester zette bij buurgemeente Alken kwaad bloed. Daar zijn meerderheid en oppositie het helemaal eens dat er nu – net als in Borgloon – snel geschakeld moet worden. “Anders gaat Vlaanderen ons van alles opleggen.”

Er werd op de Alkense gemeenteraad unaniem beslist dat Wellen maar eens eindelijk kleur moet bekennen. Robeyns moet tegen 30 september (binnen één week!) zeggen of ze al dan niet gesprekken wil opstarten met de drie overblijvende gemeenten of met een vierde (Diepenbeek) erbij. Als Wellen echt niet meewil, ziet Alkens’ burgemeester Marc Penxten (N-VA) een hertekening van de gemeentegrenzen wel zitten. “We kunnen Alken rechtstreeks aan Kortessem laten grenzen zodat we een fusie met drie kunnen realiseren: Alken, Kortessem en Diepenbeek. Het gaat om een klein stukje Wellense grond dat Alken van Kortessem scheidt.” Maar dat laatste doet Robeyns nu al af als onbespreekbaar.

Het eiland Wellen

Het wordt dus uitkijken naar het antwoord van burgemeester Robeyns. Zij heeft licht voor fusie al lange tijd op rood laten staan. Als ze volgende week ‘neen’ zegt blijft Wellen alleen verweesd achter. “Dan ziet het er voor onze gemeente en haar bestuurswerking op termijn niet goed uit. “Bij ons in Wellen groeit de oppositie tegen haar houding in het fusiedossier. Zelfs van binnen haar eigen partij Vooruit klinken er kritische geluiden. Wellen heeft een fusie nodig wil het dorp georganiseerd kunnen blijven functioneren. Het gonst van de geruchten dat de burgemeester steeds minder draagvlak heeft. Ook de opinie bij de Wellenaren zelf is al een tijdje aan het keren.”

Waarom fusioneren?

Intussen stapelen de problemen zich op. Gerry Briers (N-VA Wellen) somt op: “De milieuambtenaar is niet vervangen. De stedenbouwkundige ambtenaar is helaas verschillende maanden afwezig geweest. De ambtelijke capaciteit in Wellen komt te kort en voor alle duidelijkheid, daarmee bedoelen we niet dat de mensen niet goed genoeg zijn, er zijn er gewoon weg te weinig. Burgers hebben bijvoorbeeld klachten of willen uitleg over een verbouwing die ze willen doen aan de woning, maar kunnen door de afwezigheid van die ambtenaren niet correct geholpen worden. Het studiebureau dat enkel de inkomende omgevingsvergunningsaanvragen behandeld heeft trouwens te weinig kennis van Wellen, ik verwijs naar het dossier “kapping Witte Abeel”. Bij de stedenbouwkundig ambtenaar zou waarschijnlijk wel een belletje rinkelen als die aanvraag ingediend werd.
De gemeente zit al maanden zonder milieuhandhaver. Burgers met terechte klachten over geluidshinder, geurhinder, … kunnen niet geholpen worden en staan in de kou”, zucht Briers.

Alle ogen zijn dus gericht op burgemeester Robeyns. Binnen een week weten we of ze in een fusie wil stappen of niet.