Alken

Alkense basisschool ‘De Kleine Reus’ sluit kleuterafdeling en 1e leerjaar door corona

Bericht van zondag 21 maart – 21.59 uur – De kleuterschool en het eerste leerjaar van De Kleine Reus in de Parkstraat op Terkoest gaat vanaf maandag 22 maart voor één week dicht omwille van een coronabesmetting. Burgemeester Marc Penxten nam de beslissing in samenspraak met de directie, het CLB en de andere actoren. De kinderen vanaf het tweede leerjaar kunnen gewoon les blijven volgen.

“Bij een besmetting is er altijd crisisoverleg met alle betrokkenen”, steekt Penxten van wal. ”Een kindje van de tweede kleuterklas van De Kleine Reus bleek besmet, en later eveneens de leerkracht van die klas. Die besmette leerkracht heeft contact gehad met een andere leerkracht wat als een hoog risico wordt ingeschat. Omdat de kleuter- en lagere school zich op één site bevinden werden ook de leerkrachten van de basisschool zaterdag getest. Conclusie: de leerlingen van de kleuterschool en het eerste leerjaar gaan een week niet naar school, om een verdere uitbraak te voorkomen. De school op Terkoest heeft, samen met de basisschool, zo‘n 200 leerlingen. De kinderen van het tweede tot en met het zesde leerjaar kunnen gewoon naar school blijven gaan.