Alken

Demir schorst gemeenteraadsbesluit RUP Sport- en Recreatievelden te Alken

Het door de gemeenteraad van Alken goedgekeurde RUP Sport- en Recreatievelden op de Broosveldsite is door minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geschorst. De gemeente krijgt nu 90 dagen om met een oplossing te komen voor het waterzieke gebied achter de supermarktwinkel Okay. Schepen Vroonen gaat alvast met zijn administratie aan de slag om de laatste horde te nemen. De oppositie ziet het RUP al lang niet meer zitten. Open VLD legt donderdagavond op de gemeenteraad een alternatief op tafel.

Na een aanloop van drie jaar keurde de gemeenteraad van Alken eind november een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sport- en recreatievelden’ definitief goed. Maar Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft het gemeenteraadsbesluit nu geschorst. Ze eist een concretere regeling van de aanpak van de waterproblematiek in een deelgebied van het plan tussen de expresweg N80, de Stationsstraat en de Broosveldstraat, daar waar de sportvelden ingepland staan.

Schepen Frank Vroonen (Groen) gaat met zijn administratie en het betrokken studiebureau zo snel hij kan tegemoet komen aan de verwachtingen. Hij legt uit: “Voor het betrokken gebied hebben Provincie Limburg en het Vlaams departement Omgeving hun fiat gegeven voor de watervisie in het plan. Minister Demir dringt nu aan om de ingrepen en voorschriften nog meer afdoend te omschrijven. Dat zullen we dan ook zo snel mogelijk doen.” De woordvoerder van de minister, Andy Pieters, bevestigt: “In onderling overleg met het gemeentebestuur is er afgesproken dat zij de onderlinge motivatie voor het plan verder uitwerkt en aanvult met bepaalde informatie die nu ontbreekt. Het gaat dus niet over opmerkingen bij het plan zelf, maar een stevigere argumentatie en motivering kon de rechtszekerheid van het dossier nog meer verbeteren.”

Half vol of half leeg

Dat er in dit dossier ‘water’ in het glas zit staat als een paal boven…’water’. Voor de meerderheid van N-VA en Groen is het glas half vol, en komt het wel goed met deze laatste horde. De oppositie ziet dat enigszins anders. Gemeenteraadslid Kris Franssens (CD&V) onthield zich op de gemeenteraad van november bij de stemming over het RUP. Franssens licht toe: “Ik ben zoals iedereen voor de voetbal en wil dat ze goede velden en accomodaties krijgen. Maar ik voorspelde toen al dat minister Zuhal Demir dwars zou gaan liggen na al de overstromingen die we hebben meegemaakt. Wat nu gebeurt is exact wat ik op de vorige gemeenteraad heb aangekondigd. Dit RUP is zeer onvolledig naar waterhuishouding toe.” Oppositielid voor CD&V Franssens ziet het met dit RUP niet goedkomen. “Stel dat de schepen er toch in slaagt het waterprobleem op te lossen, dan zijn er altijd nog de buurtbewoners. Zij zullen gaan voor procedureslagen. Dit wordt dus een 10-jarenplan”, besluit Franssens.

Alternatief

Er gaan steeds meer stemmen op, zelfs binnen het bestuur van voetbalclub KFC Alken, om het geweer van schouder te veranderen. Sommigen willen investeringen op de reeds bestaande locaties. Dat vindt ook die andere oppositiepartij, Open VLD. Zij wil vooruit met het voetbaldossier en zal aanstaande donderdag op de gemeenteraad een alternatief bepleiten. Gemeenteraadslid André Vanhex van Open VLD: “Wij willen een goed plan voor elke Alkenaar. En bovendien een realistisch én snel realiseerbaar plan. Wij zijn vóór één club in Alken en willen de middelen goed spenderen zonder alle problemen die nu op tafel liggen. Wij gaan voor zekerheden voor de voetbalclub op korte termijn. Laat ons de site van Terkoest opwaarderen met kunstgras en deftige kantines. Ook het voetbalveld in het centrum, met vernieuwd kunstgrasveld, kan mee behouden blijven.” Vanhex zal het VLD-voorstel donderdagavond bepleiten op de gemeenteraad.

Lange geschiedenis

Het RUP kent intussen een lange voorgeschiedenis. De fusieclub bracht vijf jaar geleden drie Alkense voetbalclubs samen, na een afspraak met het gemeentebestuur over de aanleg een nieuw sportcomplex. Frank Vroonen wil zo snel mogelijk kunnen starten met de uitvoering van het RUP. Vroonen: “In de vorige bestuursperiode slaagde men er niet in om die afspraak te honoreren. Het huidige bestuur nam de draad begin 2019 weer op. Water is zowat overal in Alken een gevoelig thema, dat is algemeen geweten. Voor het betrokken gebied hebben Provincie Limburg en het Vlaams departement Omgeving hun fiat gegeven voor de watervisie in het plan. Het hele gebied kan bovendien dienen voor wateropvang. Minister Demir dringt nu aan om de ingrepen en voorschriften nog meer afdoend te omschrijven. Dat zullen we dan ook zo snel mogelijk doen.”

Foto: Schepen Frank Vroonen (links) en burgemeester Marc Penxten met achter hen een stuk van het gebied waar de sportvelden zouden komen