Alken

Energieplan Alkense gebouwen met investering van burgers

De komende jaren rolt de gemeente Alken een ambitieus energieplan uit voor haar gebouwen met de focus op verduurzamen door energiezuinigheid en hernieuwbare energie. Zo komen er zonnepanelen met burgerparticipatie. Het schepencollege streeft naar een CO²-reductie van 166 ton tegen 2030.

Het klimaatactieplan van het Alkense gemeentebestuur heeft een daling van 40% voor ogen tegen 2030. Schepen Frank Vroonen (Groen) heeft een resem maatregelen klaarliggen voor de korte en de langere termijn. Vroonen legt uit: “Voor het energieplan gebouwen wordt samengewerkt met verschillende adviesinstanties om de vooropgestelde doelen te bereiken, met name een energiebesparing van 810 Megawattuur.”

Zonnepanelen op gemeentelijke daken

Dankzij een uitgebreide studie in samenwerking met Rhedcoop, een Europees gesubsidieerd programma dat twee jaar werkte aan het Alkense project, heeft het gemeentebestuur plannen opgemaakt, onder andere voor vijf gemeentelijke gebouwen. Schepen Vroonen: “Het gemeentehuis, de gildezaal Alkarte, gemeenschapscentrum d’Erckenteel, sporthal De Alk en het OCMW/Bibliotheek werden doorgelicht en worden nu optimaal verduurzaamd.” Zo komt er op de daken van deze 5 gebouwen zonnepanelen (op sommige daarvan liggen die er al). Frank Vroonen maakt het concreet: “Een batterij-opslag zal ervoor zorgen dat de energie die overdag werd opgewekt en gecapteerd ’s avonds kan ingezet worden. Voor het gemeentehuis is er extra dakisolatie voorzien. Waar het kan, zullen er spouwmuren worden opgevuld. Airco zal zoveel als kan vermeden worden. Op de sporthal komt bovenop dit alles zonneboilers die nu al worden geplaatst en een efficiëntere regeling voor verlichting.” De gemeenteraad besprak het voorstel waarbij de raadsleden beseffen dat er in het gemeenschapscentrum d’Erckenteel best enkel de hoogst noodzakelijke aanpassingen komen omdat er veel vragen zijn over de toekomst en misschien het voortbestaan ervan.

Burgers investeren

Het gemeentebestuur wil een stevig draagvlak bij de burgers. Ook de financiële slagkracht telt. Vandaar de keuze voor een stroomafnameovereenkomst voor hernieuwbare energie met burgerparticipatie. VEB heeft hiervoor een stappenplan opgesteld en in samenwerking met de studiedienst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Vroonen verduidelijkt: “De burgers zullen via Ecopower kunnen investeren in onze zonnepanelen en het rendement ervan gaat een stuk terug naar diezelfde burgers omdat hij investeerder is en zelf ook zal kunnen genieten van goedkopere lokale groene stroom. Een win-win voor iedereen”, besluit de schepen.