Alken

Fluo-hesjes in Meerdegatstraat: “Waarom alleen daar verhoging verkeersveiligheid?”

In de Meerdegatstraat te Alken hangen er op een aantal plaatsen fluo-hesjes. Die buurtbewoners vragen meer aandacht voor verkeersveiligheid. Er zijn klachten over veelvuldig en snel (vracht)verkeer. Na overleg met de schepen voor Verkeer en Mobiliteit Frank Vroonen (Groen) krijgt de straat een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur tot aan de Jardinstraat. “Waarom pak je niet ineens de Lindestraat en diverse andere straten aan”, vraagt André Vanhex (Open Vld) zich af.

Volgens de buurtbewoners passeren er op een doordeweekse dag gemiddeld 4000 voertuigen in de Meerdegatstraat. Daar zitten zo’n 250 vrachtwagens bij. Maar de straat is wettelijk niet in orde om vrachtwagens in beide richtingen te laten passeren. Een gemiddelde vrachtwagen is minimum 2,90 meter breed terwijl de straat slechts 5 meter breed is. Vrachtwagens zijn hierdoor genoodzaakt om over het fietspad te rijden. Er wordt te snel gereden, bewoners aan de drempels ondervinden hierdoor veel last van trillingen en er is het lawaai van de slagen van voertuigen. Aan het kruispunt met de N80 moet je als fietser voorrang verlenen na de verkeerslichten. De buurtbewoners zijn tevreden dat er nu een stappenplan is uitgewerkt met de burgemeester en de schepen voor Verkeer en Mobiliteit.

Van 70 naar 50

“Veilig verkeer is voor onze bestuursploeg zeer belangrijk. Met 6 miljoen euro aan investeringen zetten we daar fors op in”, vertelt schepen Frank Vroonen. “Ons mobiliteitsplan dateert van 2014 en kan dus een update gebruiken. Dat mobiliteitsplan gaat nog uit van 70 km/u als de standaard en 50 km/h als uitzondering. Dat wil ik graag omkeren. We moeten globaal genomen terug laten onderzoeken op welke plaatsen we 70 km/u nog aanvaardbaar vinden om de veiligheid van de fietser te kunnen waarborgen. De Meerdegatstraat is een straat die op het vrachtroutenetwerk ligt en die een wegprofiel met aanliggende fietspaden heeft. Door de snelheid vanaf 1 mei te verminderen, willen we voorkomen dat vrachtwagens het fietspad nog afsnijden, wat tot zeer onveilige toestanden leidt.”

Lindestraat

Ook oppositiepartij Open Vld vindt de snelheidsbeperking tot 50 km/u in de Meerdegatstraat zeker verantwoord. Maar de partij dringt erop aan dat het gemeentebestuur het bredere plaatje zou willen zien. André Vanhex verduidelijkt: “De Lindestraat is veel gevaarlijker omdat de snelheid daar nog hoger is door de weinige bochten en er helemaal geen fietspaden aanwezig zijn. De geplande werken zullen daarenboven zeker nog niet uitgevoerd worden op korte termijn. Ook andere straten zijn fietsonveilig zoals de Bulsstraat, de Hameestraat, Hoog- en Laagsimsestraat, de Bisschopsweyerstraat en ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan. Dus een aanpak van de verkeersveiligheid voor de volledige gemeente is zeker op zijn plaats.” Vanhex is ‘not amused’ dat de schepen enkel focust op de Meerdegatstraat: “Wat ik het meeste betreur zijn de woorden van schepen Vroonen dat hij de ingreep in de Meerdegatstraat nu dringend wenst uit te voeren omdat er een afvaardiging van de bewoners (hoeveel mensen?) bij hem is geweest om hun beklag te doen. Is de veiligheid van de zwakke weggebruiker van andere straten niet belangrijk of ondergeschikt aan de andere inwoners of vindt de schepen verkeersveiligheid enkel belangrijk indien de bewoners hem dat persoonlijk komen vragen”, reageert Vanhex scherp.     

Mobiliteitsplan      

“Zo gemakkelijk gaat dat allemaal niet”, pareert Vroonen de kritiek. “Voor de Meerdegatstraat is de switch van 70 naar 50 eenvoudig te maken. Maar de Lindestraat heeft geen fietspaden en de weg ligt niet op het vrachtroutenetwerk. Mobiliteit Vlaanderen heeft tal van voorschriften die bepalen op welke manier een weg ingericht moet worden en waar wegprofielen aan horen te voldoen. Veel wegen zoals de Lindestraat zijn lange, rechte wegen. Als we deze naar 50 km/u willen brengen, dan zijn er goed gekozen verkeersremmende maatregelen nodig. Die globale studie moet nog opgestart worden en blijkt complexer dan eerst gedacht.  Daarom dat ik hierover ook al contact heb gezocht met PXL hogeschool.  Mogelijk kan hier een samenwerking worden aangegaan. Ik verwacht hier resultaten van tegen juni 2022. Wat wel al vaststaat is een groot project met nieuwe fietspaden. “Hiervoor heb ik 1,45 miljoen euro in 2023 uitgetrokken”, besluit Vroonen. Burgemeester Mark Penxten (N-VA) laat weten dat het hele stappenplan met de buurt besproken is. “We gaan overleg plegen hoe we het zwaar verkeer eventueel beter kunnen organiseren. Verder gaan we eventuele snelheidsremmers zoals wegversmallingen onderzoeken.”

Burgemeester Penxten wil de vrachtwagenroutes herbekijken

Geen zwart kruispunt

Terug naar de Meerdegatstraat. Verbazing alom op de gemeenteraad van februari toen raadslid Bart Jeuris (Open Vld) de gevaarlijke verkeerssituatie op het kruispunt met de N 80 aankaartte. Wat bleek? Voor de hogere overheid is dat geen zwart verkeerspunt wegens slechts drie ongevallen per jaar. De raad reageerde unaniem dat die cijfers absoluut niet kloppen. “Maar dat kruispunt is niet onze bevoegdheid”, geeft Vroonen mee. “Daarvoor moet je bij het Agentschap Wegen en Verkeer zijn.”

Genant

De buurtbewoners hopen ooit te mogen spreken over hun straat als “de groene toegangspoort tot Alken” maar zullen intussen nog heel goed uit hun doppen moeten kijken. Toch hangen er bijlange niet overal fluo-hesjes. Er zijn bewoners die het wat genant vinden dat alleen hun straat aandacht krijgt. Ook wat sommige media schrijven ligt bij hen moeilijk. “Een krant schreef dat er om de haverklap een auto in onze voortuin rolt. Dat is fel overdreven. Dat is welgeteld één keer gebeurd, vertelt de man. “Ik denk wel dat het hier nu snel vooruit zal gaan. Daarom dat ik het vreemd vind dat alleen de Meerdegatstraat wordt aangepakt.”