Alken

Groen voor het eerst met twee schepenen in Alken

Op 1 januari neemt Patrick Martens (Groen) in het schepencollege van Alken de fakkel over van Peter Bollen (N-VA). Voor het eerst in de politieke geschiedenis van Alken heeft Groen twee schepenen.

Martens vervoegt in het college zijn partijgenoot Frank Vroonen. “De schepenwissel met Peter Bollen was afgesproken bij het begin van de bestuursperiode en verandert niets aan de bevoegdheden”, steekt Patrick Martens van wal. “Peter was tot nu verantwoordelijk voor Gemeentefinanciën en Overheidsopdrachten, Onderwijs, Digitalisering en Erediensten. Ik neem die taken dus over.” De N-VA’er Peter Bollen wordt gemeenteraadsvoorzitter.

Pensioenbuffer

“Samen met onze financiële dienst, heeft Peter Bollen in de voorbije drie jaar de financiën van onze gemeente correct beheerd en gewaakt over de uitvoering van het meerjarenplan”, looft Martens zijn voorganger. Zelf is Patrick Martens geen groentje, figuurlijk dan toch, want hij neemt als beleidsmedewerker voor de Groen-fractie in het Vlaams Parlement de begrotingen en investeringen van de Vlaamse regering onder de loep.

De nieuwe schepen wil klemtonen leggen. Martens: “Ik denk daarbij aan een duurzame belegging van een nieuwe pensioenbuffer voor onze personeelsleden en mandatarissen. Die buffer is in een eerste fase goed voor 1,5 miljoen euro.”

Vaart

Sinds het voorjaar van 2020 haalt corona veel ritme en voortgang uit lokaal besturen. Martens hoopt dat de pandemie zal afvlakken, om dan met college en raad in de komende drie jaar voor Alken vaart te krijgen in een aantal dossiers. “Naast de werken aan de kerk van Terkoest, gaat het dan onder meer over investeringen in het project Alken Vallei 2030, de voormalige rijkswachtsite, een nieuw sportcomplex aan de Stationsstraat, een uitbreiding van nijverheidszone De Kolmen en diverse klimaatprojecten”, zegt Martens nog. Met de schoolteams en ouderraden wil hij werk maken van maximale leerkansen voor alle Alkense kinderen.