Alken

Ida Ceulemans van Terkoest in Alkense gemeenteraad

Op de gemeenteraad van Alken zal Ida Ceulemans volgende week de eed afleggen als nieuw raadslid voor Groen. Ze neemt de plaats in van Sabine Van de Sande, die doorschuift naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Halfweg de bestuursperiode in Alken zijn er enkele positiewissels bij Groen Alken. Bij het begin van het nieuwe jaar ruilde Patrick Martens al het raadsvoorzitterschap voor een schepenmandaat. In de gemeenteraad neemt Ida Ceulemans het deze maand over van Sabine Van de Sande.

Van de Sande, die ook voorzitster van Groen Alken is, was gedurende negen jaar gemeenteraadslid en intussen fractieleidster. Ze schuift door naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dat comité oordeelt over de steundossiers van het OCMW.

Ida Ceulemans is geboren en getogen in Terkoest en al geruime tijd actief bij Groen Alken. “Als nieuwbakken gemeenteraadslid en Vlaams ambtenaar brengt ze kennis en ervaring mee op het vlak van ruimtelijke ordening en werkgelegenheid”, aldus partijgenoot Patrick Martens.