Alken, Borgloon, Wellen

Nieuwe overstromingszone in Borgloon ook voordelig voor Wellen en Alken

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, en Limburgs gedeputeerde van Water, Bert Lambrechts, openden een nieuwe overstromingszone in Borgloon. De nieuwe overstromingszone op de Kleine Herk ligt achter de industriezone Tivoli in de buurt van het stationsplein en de oude stroopfabriek, en kan 16,7 miljoen liter water bufferen. Ook buurgemeenten Alken en Wellen zullen er wel bij varen.

Droogteproblematiek en wateroverlast zijn de laatste jaren niet meer weg te denken, ook niet uit Haspengouw. “We moeten ons blijven wapenen tegen hevige regenval door de aanleg van bufferzones”, zegt gedeputeerde van Water Bert Lambrechts (N-VA). “Het hele gebied dat zich stroomafwaarts van Tivoli situeert heeft baat bij deze nieuwe overstromingszone. Die zal in combinatie met de reeds aanwezige bufferbekkens op de Kleine Herk het lagergelegen Wellen en Alken extra beschermen tegen wateroverlast bij hevige regen. Tegelijkertijd kan de overstromingszone ook nuttig zijn in periodes van droogte. Dan gebruiken we de percelen om extra water te laten infiltreren. Ook voor de andere provinciale overstromingszones zetten we in op extra infiltratiemogelijkheden”, geeft de gedeputeerde ons mee.

Vlaanderen voorbereiden

Ook Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is aanwezig bij de opening. “De klimaatverandering verplicht ons ertoe Vlaanderen voor te bereiden op extremere weersituaties. Lange periodes van droogte zullen afwisselen met hevige periodes van regenval. Met deze overstromingszone beschermen we Wellen, Alken en omgeving in eerste instantie tegen de gevolgen van wateroverlast, maar gebruiken we het gebied ook als een spons die het regenwater opzuigt bij regenval om het nadien langzaam opnieuw af te geven bij langere periodes van droogte”, aldus Vlaams minister Demir.

Extra buffering

Om wateroverlast te vermijden, moet er bij verhardingswerken steeds een hemelwaterbuffering voorzien worden. Dat geldt ook voor de wegen- en rioleringswerken die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de stad Borgloon in de buurt uitvoerden.

Borgloon draagt bij

Ook de stad Borgloon is betrokken geweest bij het project en doet haar duit in het zakje. Schepen van Openbare Werken Jo Feytons (Open Vld-Stroop): De bijdrage door het stadsbestuur van Borgloon aan deze gezamenlijke investering voor waterbuffering is onder andere noodzakelijk om het hemelwater te bufferen ingevolge de verhardingswerken bij de aanleg van de nieuwe KMO-zone Kernielerveld en de verkaveling Vilsterbron ter hoogte van de N76. Dit bufferbekken op de Kleine Herk (de oude Vilsterbeek) is één van de vele waterbeheersingswerken die de stad Borgloon de laatste dertig jaren heeft uitgevoerd op haar grondgebied in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij.”

Het provinciebestuur zal vanaf nu de overstromingszone verder beheren en onderhouden aangezien die werd aangelegd op de Kleine Herk, een provinciale waterloop. De provincie financiert ook bijna driekwart (74,40 %) van het project dat in totaal 503.765,27 euro kostte. De andere partners voorzien in de kosten voor hun projectaandeel (14,16 % voor Aquafin, 6,94 % voor AWV en 4,5 % voor de gemeente Borgloon).