Alken

Ongewilde fusie-opstoot in Alken

Er was tijdens de gemeenteraad grote ongerustheid bij de Alkense OpenVLD omdat het goedkeuren van een toetreding tot het deelplatform MIDWEST LIM om het vaccineren via ELZ Herckenrode te faciliteren, zou kunnen leiden tot een fusie. André Vanhex (OpenVLD Alken) vindt deze aanpak niet correct en niet democratisch.

Door toe te treden tot MIDWEST LIM wordt er personeelsinzet en materiaal gedeeld, wat erg voordelig is voor elke deelnemende gemeente. Maar op papier kan er op die manier ook gefusioneerd worden. Die bezorgdheid werd door OpenVLD geopperd. De burgemeester minimaliseerde die mogelijkheid tot het allerkleinste. “Wij gaan niet voor een fusie met die gemeenten”, klonk het gedecideerd. “Alken schuift nu bij in die samenwerking voor wat betreft het vaccinatiecentrum”, zegt Marc Penxten. “Er komt veel geld bij kijken voor die vaccinaties. Dit is een intergemeentelijke samenwerking. Meer moet je daar niet achter zoeken.”

Break-out-room

Er kwam een unieke online-privékamer – zeg liever “break-out-room” – voor onderling overleg binnen oppositiepartij OpenVLD aan te pas tijdens de gemeenteraad. De online-streaming kabbelde rustig verder tijdens het onderlinge overleg van de Alkense liberalen. Dat overleg was broodnodig omdat wat er ter stemming lag veel breder ging en zelfs een goedkeuring tot fusie kon inhouden. Dat risico wilde Vanhex en zijn partij niet lopen.

“We willen de vaccinatiestrategie niet vertragen”, vult Ingrid Jacobs, fractieleider Open VLD, aan. “Onze gezondheid staat voorop. Maar dit mag geen aanleiding zijn tot fusie.” Burgemeester Penxten bevestigt dat dit enkel in functie van het vaccinatiecentrum is. “We kunnen er ten allen tijde uitstappen.” Penxten gaat door met de 5 Haspengouwse gemeenten en de aangekondigde bestuurskrachtanalyse, als aanloopje naar een eventuele fusie. Uiteindelijk werd de toetreding tot MIDWEST LIM goedgekeurd.

Deelplatform MIDWEST LIM

De gemeenteraden van Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Herk-de-Stad en Halen hebben onlangs de interlokale vereniging deelplatform MIDWEST-LIM opgericht. Deze samenwerking tussen de deelnemende gemeenten beoogt een samenwerking met het oog op schaalvergroting om zo tegemoet te komen aan knelpunten en dus efficiëntiewinst na te streven. Deze knelpunten kunnen van allerlei aard zijn en daarnaast wensen de deelnemende gemeenten ook materiaal uit te wisselen teneinde hun investeringen zo optimaal mogelijk te benutten. Binnen deze structuur kunnen verschillende besturen onderling samenwerken maar is er geen verplichting tot samenwerking.