Alken

Waardige 11 november herdenking

Vandaag werd er in Alken Wapenstilstand herdacht zonder een officiële viering. Vanuit het lokale Alkense bestuur was er afgesproken om bloemen neer te leggen vanwege de gemeente en de oudstrijders, zij het met een maximum van vier personen. Burgemeester Marc Penxten legde de bloemen neer vanwege de gemeente. Magda Hanssen, oud-burgemeester, deed hetzelfde namens de oudstrijdersvereniging. Ook anderen hielden aan de traditie vast en brachten hulde aan de gesneuvelden.

Burgemeester Marc Penxten en oud-burgemeester Magda Hanssen legden bloemen neer aan het grafmonument te Alken. Hij in naam van de gemeente en zij in naam van de oudstrijders