Haspengouw Nieuws

5 gemeenten met studiebureau dat slaagkansen fusie onderzoekt op kruissnelheid

De 5 Haspengouwse gemeenten die naar elkaar kijken voor een eventuele fusie zullen via een bestuurskrachtanalyse van CC Consult in juni al een duidelijk zicht krijgen op het nut en de slaagkansen van zo een fusie in Haspengouw. Of “de vijf” samengaan zou eind juni al kunnen blijken.

De stuurgroep fusie met de burgemeesters van Alken, Wellen, Kortessem, Borgloon en Heers gaan in zee met CC Consult. Dat bureau is inmiddels volop bezig alle door hen opgevraagde documenten en andere gegevens van de 5 gemeenten te verwerken. Het studiebureau gaat daarvan vervolgens een analyse maken. CC Consult vormt binnen de Probis Group het aanspreekpunt voor de lokale overheid en werd begin jaren ’90 opgericht door Luc De Bock en Mich Pompen. Zij werken voornamelijk voor lokale besturen zoals gemeenten en OCMW’s, maar ook intergemeentelijke samenwerkingen, extern verzelfstandigde agentschappen, politiezones en brandweerkorpsen.

Werksessies

In een tweede fase – in de maand mei – gaan de verschillende managementteams van de 5 aan de slag rond de kerntaken en bevoegdheden van de gemeenten. In juni zullen er 25 individuele gesprekken plaatsvinden, met per gemeente de financieel en algemeen directeur, de burgemeester en twee andere leden. De gemeenteraadsvoorzitter van Alken, Patrick Martens (Groen), zal eveneens de opmerkingen van alle fractieleiders van alle Alkense politieke partijen die in de gemeenteraad zetelen, meenemen naar die gesprekken.

Twee rapporten

CC Consult zal uiteindelijk twee rapporten bezorgen aan de 5. Enerzijds een globale bestuurskrachtanalyse en anderzijds een individueel rapport per gemeente. Uiteindelijk is het de bedoeling om eind juni tot een laatste toelichting van CC Consult te komen. Die toelichting zal aan de vijf gemeentebesturen en gemeenteraden tegelijkertijd gecommuniceerd worden. In tussentijd zal elke gemeenteraad apart elke maand gebriefd worden over de stand van zaken.

Conclusies en wat erna?

Vanaf eind juni kan elk van die 5 gemeenten met andere woorden conclusies trekken voor zijn eigen gemeente, op basis van de rapporten van CC Consult. Gaan de vijf dan bijvoorbeeld samenzitten om echte fusiegesprekken op te starten met de bedoeling van te slagen? Die kans is zeer groot als uit de resultaten van CC Consult de voordelen zouden blijken en zeer positief zouden doorwegen. Maar als het eindrapport minder positief oogt voor deze of gene, of als een gemeente elders meer voordelen kan binnenhalen, valt het niet uit te sluiten dat, als er iemand af valt, ook de andere 4 nieuwe horizonten zullen moeten verkennen.