Borgloon, Haspengouw Nieuws, Kortessem

1825 hectare landschap in Haspengouw herverkaveld

Na 15 jaar hard werken kan de Vlaamse Landmaatschappij 1825 hectare landschap presenteren als een Haspengouws juweeltje van landbouw en natuur. Twee beelden en een nieuwe website over de omgeving vormen het sluitstuk van jarenlang hard labeur.

In een ruilverkaveling gaat de Vlaamse overheid samen met lokale partners op zoek naar kansen en uitdagingen voor een welomlijnd gebied. In Jesseren startte in 2004 zo’n ruilverkavelingsproject, waarbij meer dan 190 ha grond werd herverdeeld en naar een nieuwe toekomst werd geleid. Landbouwers kregen in het project, samen met natuurorganisaties, de verantwoordelijkheid voor het beheer van de natuur. Het gebied won er aan aantrekkelijkheid en kreeg heel wat nieuwe wandelpaden. Via een nieuwe belevingswebsite kan je een overzicht krijgen van wat je in het landschap van Jesseren ontdekt tijdens je wandeltochten.

Herindeling ten voordele van landbouwers en natuur

Ruilverkaveling Jesseren (1.825 ha) strekt zich uit over drie gemeenten: Borgloon, Kortessem en Tongeren. Ze tovert het lappendeken van versnipperde en veelhoekige percelen om tot een economisch beter werkbaar geheel. De landbouwbedrijven die in dit gebied liggen, krijgen door de herverkaveling grotere percelen met een regelmatigere vorm en een gunstigere ligging. Zo kunnen gebruikers en eigenaars hun percelen meer rendabel bewerken.
Toch is een ruilverkaveling meer dan het herschikken van gronden alleen. We zorgen dat de percelen ook beter ontsloten worden door een verbeterde landbouwweg of door de percelen dichter bij het landbouwbedrijf te leggen. Ook voetgangers en fietsers kunnen genieten van een groot aantal van deze wegverhardingen.
Binnen het project is gezocht naar een oplossing om waardevolle natuur te beschermen en de uitbreiding van Bellevue-bos werd gerealiseerd. De aanleg van bufferstroken langs verschillende beken zal dan weer de natuurwaarde in de aanwezige valleien bestendigen en verder ontwikkelen.
Er is veel aandacht voor de toeristische mogelijkheden door samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren een fiets- en wandelroutenetwerk uit te werken langs de mooiste plekjes in dit landschap.
Tenslotte worden de dorpskernen leefbaar gehouden. Zo werd er de pastorietuin in Gors-Opleeuw opnieuw aangelegd en werd het kerkplein in Haren en Jesseren vernieuwd met een veilige toegang naar scholen gecreëerd. Ook de aanleg van een speelbos in het Hemelspark in Kortessem is gerealiseerd.  

Verborgen Moois

Één van die wandeltochten, de ‘Verborgen Moois-wandeling’, start aan abdij Marienlof  in Borgloon. De wandeling voert de bezoeker al snel langs het Schelpenstrand. Dat is een metersdikke laag afzetting die heel wat restanten van schelpen bevat. Het gaat dan vooral om brakwaterslakken die er hun huisje in verloren. De slakken zijn ‘potamiden’ (in de volksmond ‘torentjes’ of turitellekes’) en wijzen op het voorkomen van een ondiep kustgebied of lagune, waar vermoedelijk een zoetwaterbeek in uitkwam. Je kunt dus zelfs spreken van ‘Borgloon-aan-zee’. Om dit geologisch verschijnsel in de kijker te zetten, werkten de stad Borgloon samen met het ruilverkavelingscomité aan het plaatsen van een kunstwerk dat refereert naar de schelpen. Samen met een natuursculptuur vormt dat een mooi sluitstuk waar de medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij 15 jaar keihard hebben gewerkt.