Borgloon

500 euro voor Vincentje Borgloon doet vragen rijzen

N-VA kopman Wim Lambrechts voelt zich niet goed bij het feit dat het gemeentebestuur 8100 euro uitgeeft aan het personeel voor het gemiste nieuwjaarsfeest en “amper 500 euro per jaar voor de Sint-Vincentius vereniging. Ik zit met een wrang gevoel.” Ook Marilou Vanmuysen (CD&V) vindt die 500 euro eerder een symbolische geste. “Het bedrag staat haaks op de realiteit, met name de crisis waar wij nu door gaan.”

Danny Deneuker (sp.a) wijst erop dat er in het verleden ernstige inspanningen zijn geleverd in de strijd tegen armoede, bijvoorbeeld als het over huurprijzen gaat. “Het cliënteel dat bij Het Vincentje terecht komt wordt door ons ook gesteund via de sociale dienst. De 3 gemeenten hebben nu een mooie overeenkomst met de drie gemeenten Wellen, Heers en Borgloon inzake de poets en de voedselpaketten. Mochten er nog noden zijn, dan zullen wij klaar staan”, besluit de bevoegde schepen. Burgemeester Awouters vult aan: “Het gaat hier enkel om een compensatie. Er zijn enkele maanden geleden voor tienduizenden euros goedgekeurd ter bestrijding van armoede.”