Borgloon

Belastingen blijven op 8,5% maar schuld per inwoner stijgt

Loonse belastingen

Het aandeel van de gemeente Borgloon inzake de personenbelasting blijft op 8,5 %. N-VA wil die personenbelasting naar beneden laten zakken omdat ze op zich toch vrij hoog zijn. “Dat gaat echt niet”, reageert Danny Deneuker (sp.a), namens het stadsbestuur “aangezien de onheilspellende berichten ten gevolge van de coronacrisis dit niet toelaten.” Burgemeester Eric Awouters bevestigt: “Wat betreft de personenbelasting zal onze gemeente sowieso minder inkomsten ontvangen.” Ook oppositiepartij CD&V volgt de meerderheid in deze redenering.

Schulden

Volgens de oppositie in Borgloon (N-VA en CD&V) liggen de schulden in werkelijkheid veel hoger dan er door het stadsbestuur wordt voorgesteld. CD&V komt met cijfers bij monde van Marilou Vanmuysen: “Om het budget in evenwicht te houden worden leningen ingeschreven. Dat komt neer op een schuld per inwoner van 1577 euro voor 2021 en op 1785 euro in 2025. Als die schuld per inwoner jaar na jaar stijgt, dan zit het niet goed. Dan zit het evenwicht niet goed. Het is de plicht van de meerderheid om deze stijgende trend te proberen om te buigen.” De burgemeester antwoordt namens de meerderheid (OpenVLD/Stroop en sp.a) dat de schuld niet zo hoog ligt.

Stijgende personeelskosten

Eric Awouters (Open VLD/Stroop) geeft mee dat de Vlaamse Overheid en de vakbonden een sociaal akkoord hebben bereikt over de tweede pensioenpijler van de contractuelen die voor de gemeente werken. “Er dient te worden opgeschaald naar 3% wat voor ons een meerkost betekent”, aldus de burgemeester. “Ook de maaltijdcheques voor de medewerkers worden opgetrokken, en dit van 6 naar 8%. Tenslotte komen er consumptiebonnen van 100 euro voor elke voltijdse medewerker.” Ook de responsabiliseringsbijdrage voor de Vlaamse Overheid tikt aan. CD&V heeft kritische vragen bij het personeelsbeleid en dringt aan op meer efficiënte inzet, bijvoorbeeld in samenwerking met de omliggende gemeenten. De personeelskosten happen 55% uit het totale budget. “Op dat vlak staan we voor een grote uitdaging omdat de gemeente voor een stuk zal moeten bijdragen aan de geplande loonsverhoging voor het zorgpersoneel.”

Schrappen van wensen

Het gaat zelfs zover dat een aantal geplande projecten door de schepenen niet zullen kunnen opgestart worden. “Ik heb een aantal wensen van de schepenen moeten schrappen”, legt Awouters uit, die bevoegd is voor Financiën. “Projecten die al opgestart zijn gaan we wél proberen uit te voeren. Maar niet alle plannen, voorzien voor deze legislatuur, zullen kunnen uitgevoerd worden. We gaan leningen aan in functie van investeringen, ook al omdat de leningen momenteel erg voordelig uitvallen. Wij hebben bij ING 0,79% gekregen om dat miljoen te lenen.” Awouters hoopt de totale schuld van stad en OCMW op 18 miljoen te kunnen handhaven.