Borgloon, Tongeren

Borgloon en Tongeren zeer dicht bij fusie

De Tongerse en Loonse burgemeesters, en hun respectievelijke schepenen en ambtenaren werken goed door aan de toekomstige fusie. De sfeer is ontspannen en goed op de onderhandelingen. Niets lijkt een fusie tegen het einde van 2023 nog in de weg te staan.

“De ambtelijke werkgroepen hebben al heel wat goed werk geleverd”, steekt burgemeester Patrick Dewael (Open VLD) van Tongeren van wal. “Er is volop afgestemd tussen de ambtenarij en de politiek. Er wordt hard gewerkt. We hebben hier veel bij te winnen. We zijn vastberaden om knelpunten weg te werken.”

Dat de fusie met grote stappen dichterbij komt mag blijken uit het feit dat de ploeg binnen enkele weken alweer samen gaat zitten. “Er is nog veel werk aan de winkel”, onderstreept Dewael. “We hebben begrip voor de vragen waar de mensen mee zitten. Zoals de dienstverlening. Een belangrijk punt voor mijn collega Jo waarin ik hem volg. Wij nemen onze burgers als uitgangspunt, maar de ambtelijke organisatie moet meekunnen. Ook ambtenaren zitten met vragen.”

Quick wins

De Loonse evenknie van Dewael, Jo Feytons (Open VLD-Stroop) ziet de fusie nu helemaal zitten. Feytons legt uit: “De komende maanden gaan cruciaal worden. Maar ik heb vandaag gezien dat er eten en drinken op tafel ligt voor iedereen. Het komt erop aan om een mooie menu te gaan samenstellen. Ik ben optimistisch; het ziet er goed uit voor de Lonenaar. Dat was en blijft mijn eerste bekommernis.”

Dewael spreekt over quick wins: “Vandaag zijn we nagegaan op welke terreinen we nu al intens kunnen samenwerken, zoals cultuur en toerisme. De periode tot aan de fusie kunnen we al veel samen doen. Mensen gaan dat zien. Het financiële aspect zoals de belastingen zal later worden bekeken.” Feytons vult aan: “Quick wins zijn er ook op personeelsbeleid, op financieel vlak, het ICT-beleid. En we werken verder aan het afstemmen van alle beleidsdomeinen op elkaar.” Beide burgervaders bevestigen nu dat er tegen eind 2023 zal worden gefusioneerd, dus nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

Burgemeesters Dewael van Tongeren en Feytons van Borgloon staan dicht bij een fusie