Borgloon

Borgloon gaat beschermde landschappen actief in stand houden

De mooie omgeving van de beschermde landschappen van Kuttekoven, de Abdijsite van Kolen en de Kolenberg in stand houden. Dat is één van de uitdagingen van het Loonse stadsbestuur in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Landschappen in topconditie houden is geen sincure. De stad Borgloon laat op dit moment door ontwerpbureau “Omgeving” een beheersplan opmaken voor deze beschermde landschappen. Op verschillende locaties in de beschermde landschappen zullen infozuilen de nodige toelichting geven en bevragen. Zo willen we ook de toevallige passanten, wandelaars en fietsers informeren en vragen of het beheer anders of beter kan.

Betrokkenheid burgers


Ook eigenaars of gebruikers van een of meer percelen grond in deze omgeving zullen betrokken worden bij de instandhouding van het kostbare landschap. Zij kunnen subsidies bekomen voor onderhoud en werken in het landschap. De erfgoedwaarden van het gebied zitten in de unieke combinatie van grotere domeinen, kastelen/klooster, (historische) hoeves, de oude spoorlijn, hoogstamboomgaarden en een historisch
land(bouw)gebruik binnen een zeer reliëfrijk kader.

Erfgoedbeheersplan

Het Loonse landschap werd doorheen de eeuwen gevormd door de mens
en blijft onder impuls van haar bewoners, gebruikers en bezoekers continu veranderen. “De specifieke eigenheid van het landschap willen we echter niet verloren laten gaan”, klinkt het bij de stad. “Het erfgoedbeheersplan omvat een duidelijke visie over het beheer van het beschermde erfgoed voor een periode van 24 jaar. Het geeft weer waar je naartoe wil met het erfgoed en welke werkzaamheden er nodig zijn om de typische kenmerken in stand te houden én te versterken. Het plan houdt zowel rekening met de erfgoedwaarden, als met de actuele en toekomstige noden van het
landschap.

Subsidies


Vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed wordt een financiële ondersteuning voorzien voor landschapswerken in een beschermd landschap. Bij een goedgekeurd beheersplan kan men 40% van
de kosten via een premie of belastingvermindering recupereren voor werken die in dat beheersplan opgenomen zijn. Daarom laat de stad Borgloon momenteel dit plan opmaken en contacteren ze
eigenaars en gebruikers om hun ideeën te horen en indien mogelijk in het plan op te nemen.