Borgloon

Borgloon koopt stukjes grond aan voor groene buffer en meer veiligheid

De stad Borgloon koopt twee percelen over van Bel’Orta voor respectievelijk 11.655 en 35.019 euro en kan zo verder de groene buffer realiseren in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Fruitveiling-Zuid. Die buffer bedraagt 8 meter langs de noordzijde en is 25 meter breed langs de oostzijde. N-VA’er Wim Lambrechts roept het stadsbestuur op om de door de Vlaamse Overheid gevraagde 2,5 hectare bomen aan te planten, onder andere een deel op dit nieuw verkregen perceel. Schepen Bellings (Open Vld/Stroop) bevestigt dat die ambitie van 2,5 ha er effectief is. Borgloon zal ook blijven inzetten op hoogstambomen en dit in overleg met partners.

Gevaarlijk kruispunt

En daar blijft het niet bij. Het stadsbestuur heeft eveneens een woning aangekocht, namelijk het pand in de Slachthuisstraat, nummer nr. 1. “Door de aankoop gaan we het gevaarlijk kruispunt wat meer ruimte en zicht geven, wat de verkeersveiligheid ten goede komt”, zegt burgemeester Eric Awouters. “Er is een principieel akkoord met de eigenaar voor 120.000 euro. We gaan stapsgewijs te werk om het plein op termijn te laten doorgaan en door te trekken naar en met de afbouw van het Milleniumhof. Het plein moet op langere termijn een mooi geheel worden en een betere verkeersafwikkeling voorzien. Deze aankoop is een eerste opportuniteit”, aldus Awouters.