Borgloon, Sint-Truiden

“Ge ziet maar wat ge doet” *** Sint-Truiden koos voor het dure Probis en plaatste Borgloon voor een voldongen feit

Voor Borgloon vallen de facturen van Probis, de organisatie die de know-how heeft voor alles wat betreft het vaccinatiecentrum betreft, veel hoger uit dan verwacht. Burgemeester Awouters is ‘not amused’ maar blijft zoals altijd zijn rustige zelve. “Wij volgden Sint-Truiden ter goeder trouw maar hebben nu een beter akkoord bedongen.”

De ELZ (EersteLijnsZone) Regio Haspengouw heeft financiële middelen gekregen om mensen uit te betalen voor de opstart en uitrol van de vaccinatiecentra van Borgloon en van Sint-Truiden. Het gaat om 7 gemeenten die in twee Eerstelijnszones werden ondergebracht. Eén vaccinatiecentrum in Sint-Truiden voor de inwoners van Gingelom, Nieuwerkerken en de truienaren zelf. Het andere vaccinatiecentrum bevindt zich in Borgloon te Bommershoven (Panishof) voor de inwoners van Heers, Wellen, Kortessem en Borgloon zelf. Maar nu blijkt dat Sint-Truiden ‘soloslim’ heeft gespeeld in het aantrekken van professionele ondersteuning. Burgemeester Eric Awouters (Open Vld/Stroop) legt uit: “Sint-Truiden koos voor Probis omdat ze daar een goede ervaring mee hadden. Dit werd éénzijdig beslist. Ze zeiden: ‘ge ziet maar wat ge doet’ tegen ons. Door die voorafname werden we voor het blok gezet en konden de andere 6 gemeenten niet anders dan volgen. Het akkoord is afgesloten zonder al te veel details.”

Hoge factuurbedragen

De factuur van februari bedraagt 97.500 euro en eenzelfde bedrag wordt er voor maart verwacht. En dat is best veel geld. “Probis heeft veel taken lang bij zich gehouden wat de hoge factuur verklaart. Ze hebben pas zeer laat beroep gedaan op de medewerkers die wij hebben aangeboden. Als de kosten in die mate blijven komen, krijgen we dat niet betaald”, aldus de Loonse schepen Danny Deneuker (Vooruit). “Burgemeester Eric Awouters onderhandelde een betere overeenkomst die betaalbaar zou moeten zijn. De stad gaat eveneens twee mensen detacheren om taken van Probis over te nemen.”

Probis regisseert aan 125 euro per uur

Voor Borgloon vallen de facturen van Probis veel hoger uit dan verwacht. De facturen voor de ELZ bedragen 5000 euro (januari), 97.500 euro (februari) en wellicht eenzelfde bedrag voor maart. Probis vraagt 125 euro per uur (uurloonkost). Probis is in feite de regisseur achter de schermen en verzorgt de coördinatie via managers, de planning, de programmatie, de organisatie, het callcenter en de opleidingen voor de vaccinatiecentra van Borgloon en Sint-Truiden. Deneuker vult aan: “Niemand kon voor die regierol inschatten hoeveel uren Probis daaraan zou moeten besteden. Probis heeft veel taken lang bij zich gehouden wat de hoge factuur verklaart. Ze hebben pas zeer laat beroep gedaan op de medewerkers die wij hebben aangeboden. Als de kosten in die mate blijven komen, krijgen we dat niet betaald”, aldus schepen Danny Deneuker (Vooruit).

Sterke onderhandelaar

Net als in andere dossiers blijkt ook nu de Loonse burgemeester een sterke onderhandelaar. Sint-Truiden onderhandelt niet. “Voor ons is het contract goed”, klinkt het daar.

Gelukkig voor de 4 gemeenten die aan het vaccinatiecentrum te Bommershoven zijn gekoppeld werd er door ELZ en burgemeester Eric Awouters een betere overeenkomst onderhandeld die betaalbaar zou moeten zijn. De stad gaat eveneens twee mensen detacheren om taken van Probis over te nemen. Enkel de medische planning zal bij Probis blijven. Deze nieuwe overeenkomst aan 85 euro per uur geldt enkel voor het vaccinatiecentrum van Borgloon. Sint-Truiden onderhandelde niet mee en blijft 125 euro per uur betalen. “Op het einde van de rit zullen we 5000 à 10.000 euro per maand moeten betalen. De verdeling van de kosten zal gebeuren op basis van het aantal inwoners. Omdat het totaalbedrag boven de 30.000 euro zal liggen (er wordt gerekend op 6 maanden vaccineren, nvdr.) moet dit ter goedkeuring aan de gemeenteraad in april worden voorgelegd.” De burgemeester belooft een volledig transparant overzicht van het totale kostenplaatje. “Er komt zeer veel bij kijken. Ik kan u verzekeren dat dit voor ons een heel intense periode is”, besluit Awouters.