Borgloon

Hendrieken en Voort krijgen gescheiden riolering

Aquafin en het lokaal bestuur Borgloon werken samen een rioleringsproject in Hendrieken en Voort uit. Het gaat om werken in de Kalenberg, Bronstraat, Benaetsstraat, Putstraat, Romeinse Kassei en Valgaarstraat. Ook de rijweg wordt aangepakt. De werken starten volgend jaar.

“De bestaande riolering over het ganse tracé verkeert in slechte toestand. Het betreft hier de aanleg van een gescheiden riolering in een deel van de Lambertusstraat, een deel van de Kalenberg, de Putstraat, Benaetsstraat, Valgaarstraat , Bronstraat en een deel van de Romeinse Kassei”, steekt schepen voor Openbare Werken Jo Feytons (Open Vld-Stroop) van wal. “De rijweg in beton en de aanwezige kasseien worden vervangen door asfalt. Ter hoogte van de kerk in de Lambertusstraat en ter hoogte van de kapel op de Romeinse kassei werd er voor gekozen om de omgeving mee in te richten”, aldus schepen Feytons.  

Nieuwe voetpaden

Het project betreft het afvalwater van 300 inwoners. “De huidige lozingspunten zullen opgevangen en getransporteerd worden naar het bestaande rioolzuiveringsstation in Hoepertingen. Na de rioleringswerken wordt de rijweg in oorspronkelijke toestand hersteld en zal de stad Borgloon op diverse plaatsen in het ganse project nieuwe voetpaden aanleggen”, geeft de schepen nog mee.

Kostenplaatje

De kostprijs van het totale project wordt geraamd op 4,3 miljoen euro waarbij de stad 382.000 euro betaalt. Het gaat om één van de grootste werven uit deze legislatuur. Schepen Feytons: “Er staan nog andere afkoppelingswerken op de planning in Hoepertingen en Kerniel, om uiteindelijk te komen tot een definitieve afkoppeling van het volledige rioleringsnet van Borgloon.” De werken zullen ook aangegrepen worden om het elektriciteitsnet ondergronds te brengen en te vervangen door ledverlichting.